Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iunie /

Repere psihopedagogice ale formării competenţei investigaţionale la liceeni


Autor: Lia Sclifos
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Otilia Dandara
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 iunie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Teza

CZU 37. 01 (043.2)

Adobe PDF document 1.16 Mb / în română
198 pagini


Cuvinte Cheie

competenţă, competenţă şcolară/disciplinară, competenţe de bază, competenţă informaţională, competenţă de cercetare, competenţe specifice procesului de cercetare, model de formare a competenţei de cercetare, strategii de formare a competenţei de cercetare, proiectul şi portofoliul, cercetare participativă, principii de formare a competenţei de cercetare, indicatori de evaluare a nivelului de dezvoltare a competenţei de cercetare

Adnotare

Cercetarea abordează problema formării competenţei investigaţionale la elevii de liceu. În lucrare au fost analizate perspectivele unui învăţămînt axat pe competenţe în contextul evoluţiei naţionale şi internaţionale a politicii educaţionale.

S-au analizat numeroase variante de definire a competenţei pentru a propune una proprie, a fost definit conceptul de competenţă de cercetare, derivat din competenţa informaţională.

Un accent deosebit s-a pus pe abordarea participativă a cercetării şi a implicaţiilor psihopedagogice ale particularităţilor adolescenţei.

Cercetarea teoretică s-a materializat într-un model pedagogic de formare a competenţei investigaţionale, elaborat în baza reperelor psihopedagogice, specifice formării competenţei de cercetare care includ principii, patru componente strategice axate pe conţinuturi, teorii, reguli, strategii, validate experimental.

Pentru formarea competenţei de cercetare au fost elaborate sarcini şi fişe de lucru, iar pentru determinarea nivelului de dezvoltare a competenţei – un sistem de indicatori.

Rezultatele investigaţiei au confirmat ipoteza cercetării şi tezele înaintate pentru susţinere, demonstrînd necesitatea şi oportunitatea formării competenţei de cercetare la liceeni.

Cuprins


CAPITOLUL I. Repere teoretice pentru un învăţămînt axat pe competenţe
 • 1.1 Retrospective ale conceptului de competenţă
 • 1.2 Conceptul de competenţă: definire, caracteristici, tipologii
 • 1.3 Competenţa ca finalitate a procesului educaţional

CAPITOLUL II. Repere psihopedagogice pentru formarea competenţei investigaţionale
 • 2.1 Specificul competenţei informaţionale
 • 2.2 Aspecte definitorii ale competenţei investigaţionale
 • 2.3 Cercetarea ştiinţifică şi cercetarea şcolară – similitudini şi diferenţe
 • 2.4 Implicaţii psihopedagogice ale particularităţilor adolescenţei în formarea competenţei investigaţionale
 • 2.5 Abordarea participativă a cercetării ca factor motivaţional în formarea competenţei investigaţionale

CAPITOLUL III. Modelul pedagogic de formare a competenţei investigaţionale
 • 3.1 Prezentarea generală a Modelului
 • 3.2 Principii şi componente strategice specifice formării competenţei investigaţionale
 • 3.3 Strategii de formare a competenţei de cercetare la liceeni
 • 3.4 Proiectul şi rolul lui în procesul de formare a competenţei investigaţionale
 • 3.5 Monitorizarea procesului de cercetare prin proiect şi portofoliu
 • 3.6 Valori ale competenţei investigaţionale performate de liceeni în cadrul instruirii experimentale