Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dandara Otilia, doctor habilitat, profesor universitarDandara Otilia, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1293
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Rolul resurselor personale în dezvoltarea pasiunii profesionale a pedagogilor 19.00.01 USM membru CSS
conducător
Platon Carolina
08.06.2017
D Pregătirea antrenorilor-manageri pentru activitatea de cercetare managerială 13.00.04 USEFS referent
conducător
Budevici-Puiu Liliana
13.07.2017
DH Bazele teoretice și praxiologice ale organizării mediului academic formativ-dezvoltativ în contextul integrării activităților de cercetare, instruire și extracurriculare 13.00.01 USM membru CSS
conducător
Guţu Vladimir
22.09.2017

Teze aprobate [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Influenţa motivaţiei angajaţilor din sistemul de învăţămînt asupra dezvoltării carierei 13.00.01 USM conducător 15.11.2016
D Fundamente psiho-pedagogice ale diferențierii și individualizării demersului didactic în cadrul formării profesionale inițiale 13.00.01 USM conducător 03.06.2016
D Orientările valorice în formarea profesională 13.00.01 USM conducător 07.10.2015
D Valenţe formative ale educaţiei interculturale în pregătirea profesională iniţială 13.00.01 USM conducător 22.12.2011
D Repere psihopedagogice ale formării competenţei investigaţionale la liceeni 13.00.01 conducător 20.09.2007