Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dandara Otilia, doctor habilitat, profesor universitarDandara Otilia, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1293
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Influenţa contextului psihosocial şi pedagogic asupra motivaţiei învăţării la studenţii arabi, viitoare cadre didactice, în colegiile arabe şi mixte din Israel 13.00.01 USM membru CSS
conducător
Şevciuc Maia
19.05.2016
D Influenţa motivaţiei angajaţilor din sistemul de învăţămînt asupra dezvoltării carierei 13.00.01 USM conducător 20.05.2016
D Managementul curriculumului universitar în contextul autonomiei instituţionale 13.00.01 ISE membru CSS
conducător
Pogolşa Lilia
07.06.2016
D Formări profesionale continue ale cadrelor didactice centrate pe interconexiunea nevoilor personale și instituționale 13.00.01 USM preşedinte CSS
conducător
Guţu Vladimir
01.07.2016

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Fundamente psiho-pedagogice ale diferențierii și individualizării demersului didactic în cadrul formării profesionale inițiale 13.00.01 USM conducător 03.06.2016
D Orientările valorice în formarea profesională 13.00.01 USM conducător 07.10.2015
D Valenţe formative ale educaţiei interculturale în pregătirea profesională iniţială 13.00.01 USM conducător 22.12.2011
D Repere psihopedagogice ale formării competenţei investigaţionale la liceeni 13.00.01 conducător 20.09.2007