Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dandara Otilia, doctor habilitat, profesor universitarDandara Otilia, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1293
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Condiţii psihopedagogice de diminuare a stresului ocupaţional la debutul carierei didactice 13.00.01 UPSC membru CSS
conducător
Cojocaru-Borozan Maia
29.12.2014
D Conceptualizarea conexiunii inverse în procesul de evaluare a rezultatelor şcolare 13.00.01 ISE membru CSS
conducător
Platon Carolina
29.12.2014

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Repere psihopedagogice pentru formarea continuă a personalului didactic în instituţiile de învăţămînt secundar general 13.00.01 USM conducător 09.10.2014
D Valenţe formative ale educaţiei interculturale în pregătirea profesională iniţială 13.00.01 USM conducător 22.12.2011
D Repere psihopedagogice ale formării competenţei investigaţionale la liceeni 13.00.01 conducător 20.09.2007