Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dandara Otilia, doctor habilitat, profesor universitarDandara Otilia, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1293
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Promovarea interacţiunii sociale în clasă prin utilizarea efectivă a instrumentelor tehnologice de informare şi comunicare 13.00.01 USM membru CSS
conducător
Goraş-Postică Viorica
11.12.2015
D Rolul autoeducației în pregătirea specialistului de educație fizică și sport 13.00.04 USEFS membru CSS
conducător
Budevici Anatolie
17.12.2015

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Orientările valorice în formarea profesională 13.00.01 USM conducător 07.10.2015
D Valenţe formative ale educaţiei interculturale în pregătirea profesională iniţială 13.00.01 USM conducător 22.12.2011
D Repere psihopedagogice ale formării competenţei investigaţionale la liceeni 13.00.01 conducător 20.09.2007