Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dandara Otilia, doctor habilitat, profesor universitarDandara Otilia, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1293
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Bazele psihopedagogice de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică prin individualizarea și diferențierea instruirii 13.00.01 UTM referent
conducător
Panico Vasile
21.06.2019
D Repere epistemologice în analiza limbajului pedagogic din perspectiva informaticii 13.00.01 UPSC referent
consultant
Borozan Maia
27.06.2019
D Constante pedagogice ale evoluției și valorificării paradigmei inteligenţei emoţionale (abordare comparativă) 13.00.01 UPSC membru CSS
conducător
Borozan Maia
28.06.2019
D Pregătirea masteranzilor facultăților de educație fizică și sport prin creativitate managerială 13.00.04 USEFS referent
conducător
Manolachi Victor
11.07.2019
D Formarea competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști 13.00.01 USM preşedinte CSS
conducător
Goraş-Postică Viorica
16.07.2019

Teze aprobate [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Influenţa motivaţiei angajaţilor din sistemul de învăţămînt asupra dezvoltării carierei 13.00.01 USM conducător 15.11.2016
D Fundamente psiho-pedagogice ale diferențierii și individualizării demersului didactic în cadrul formării profesionale inițiale 13.00.01 USM conducător 03.06.2016
D Orientările valorice în formarea profesională 13.00.01 USM conducător 07.10.2015
D Valenţe formative ale educaţiei interculturale în pregătirea profesională iniţială 13.00.01 USM conducător 22.12.2011
D Repere psihopedagogice ale formării competenţei investigaţionale la liceeni 13.00.01 conducător 20.09.2007