Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dandara Otilia, doctor habilitat, profesor universitarDandara Otilia, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1293
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Repere teoretice şi metodologice de dezvoltare a inteligenţei spirituale la cadrele didactice universitare 13.00.01 USM preşedinte CSS
conducător
Bîrnaz Nina
07.09.2022
D Actualitatea pedagogiei formativ - organiciste a lui G.G. Antonescu 13.00.01 UPSC referent
conducător
Cristea Sorin
02.09.2022

Teze aprobate [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Evoluţia paradigmei învăţământului superior în context european 13.00.01 USM conducător 28.02.2020
D Influenţa motivaţiei angajaţilor din sistemul de învăţămînt asupra dezvoltării carierei 13.00.01 USM conducător 15.11.2016
D Fundamente psiho-pedagogice ale diferențierii și individualizării demersului didactic în cadrul formării profesionale inițiale 13.00.01 USM conducător 03.06.2016
D Orientările valorice în formarea profesională 13.00.01 USM conducător 07.10.2015
D Valenţe formative ale educaţiei interculturale în pregătirea profesională iniţială 13.00.01 USM conducător 22.12.2011
D Repere psihopedagogice ale formării competenţei investigaţionale la liceeni 13.00.01 conducător 20.09.2007