Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dandara Otilia, doctor habilitat, conferenţiar universitarDandara Otilia, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1293
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Teoria şi metodologia managementului proiectelor educaţionale de intervenţie 13.00.01 USM preşedinte CSS
consultant
Guţu Vladimir
31.01.2014
D Educaţia economica a elevilor din învaţamântul liceal 13.00.01 ISE membru CSS
conducător
Cara Angela
14.04.2014

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Valenţe formative ale educaţiei interculturale în pregătirea profesională iniţială 13.00.01 USM conducător 22.12.2011
D Repere psihopedagogice ale formării competenţei investigaţionale la liceeni 13.00.01 conducător 20.09.2007