Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea atitudinii pozitive faţă de cultura naţională la elevii claselor primare (la orele de limba engleză)


Autor: Ţaulean Micaela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Viorica Palaria
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 decembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Teza

CZU 37.016:811.111(043.2)

Adobe PDF document 2.26 Mb / în română
176 pagini


Cuvinte Cheie

Atitudine, atitudini interculturale, competenţe interculturale, comunicare, comunicare interculturală, context intercultural, cultură, cultură naţională, cultură universală, educaţie axiologică, educaţie lingvistică, educaţie interculturală, europenism, interculturalitate, naţiune, popor, toleranţă culturală/interculturală/religioasă, valori comunicative/literar-estetice/naţionale/universale

Adnotare

Teza abordează, în plan teoretic şi practic, metodologia de formare/dezvoltare la elevii de vârstă şcolară mică a atitudinii pozitive faţă de cultura naţională în cadrul învăţării limbii engleze în clasele primare.

Şcoala modernă dintr-un stat european trebuie să formeze şi să dezvolte la elevi conştiinţa europenismului ce include toleranţa, deschiderea, acceptarea, atitudinea pozitivă ce se construiesc în personalităţile individuale prin demersuri educaţionale sistematice. Premisa condiţiilor culturale este completată de aceea cu cea a posibilităţii formării atitudinii pozitive faţă de cultura naţională la nivelul vîrstei şcolare mici.

În lucrare se pune accentul pe tehnologia de formare a atitudinii interculturale faţă de cultura naţională la elevii claselor primare, model care propune să redirecţioneze principial şi integral procesul de predare-învăţare-evaluare a limbii engleze în clasele primare.

În teză au fost analizate conceptele de valoare fundamentală şi atitudine pozitivă, interculturalitate şi educaţie interculturală - în raport cu predarea-învăţarea limbii engleze în clasele primare; s-au studiat experienţele de educaţie multi- şi interculturală în învăţământul din Europa şi SUA şi atitudinea elevilor claselor primare faţă de cultura naţională.

Pe baza abordărilor interculturale s-a elaborat şi implementat un Model pedagogic de formare a atitudinii interculturale la elevii claselor primare. Cercetarea a demonstrat că toleranţa reciprocă şi înţelegerea mutuală pot fi formate elevilor claselor primare printr-o educaţie de preîntâmpinare a dimensiunilor culturale.

Promovarea ataşamentului şi înţelegerii culturale, oferirii de ajutor învăţătorului claselor primare şi de limbă engleză în dobândirea unor deprinderi şi atitudini pentru cunoaşterea, înţelegerea, acceptarea şi respectarea elementelor culturii tuturor conlocuitori nu este doar un slogan pro-europenizare, ci o necesitate vitală a şcolii moderne.

Cuprins


CAPITOLUL I. Impactul diversităţii culturale asupra formării atitudinii interculturale la elevii claselor primare
 • 1.1. Cultura ca sistem de valori educaţionale
  • 1.1.1. Cultură vs Civilizaţie. Precizări terminologice
  • 1.1.2. Cultura vs Educaţie culturală/interculturală
 • 1.2. Atitudinea ca entitate educaţională
  • 1.2.1. Dimensiunea socială a atitudinii
  • 1.2.2. Dimensiunea psihologică a atitudinii
  • 1.2.3. Dimensiunea educaţională a atitudinii
 • 1.3. Educaţia modernă ca dialog intercultural
  • 1.3.1. Multiculturalitate vs Interculturalitate
  • 1.3.2. Elevul tolerant într-un mediu intercultural
  • 1.3.3. Limba engleză ca mijloc de educaţie interculturală în clasele primare.

CAPITOLUL II. Modelul pedagogic de formare a atitudinii interculturale la elevii claselor primare
 • 2.1. Conceptualizarea Modelului pedagogic de formare a atitudinii interculturale la elevii claselor primare (la orele de limba engleză)
 • 2.2. Abordarea practică a Modelului pedagogic de formare a atitudinii interculturale la elevii claselor primare (la orele de limba engleză)

CAPITOLUL III. Atitudinea interculturală ale elevilor claselor primare în contextul intercultural al învăţării limbii engleze
 • 3.1. Atitudinile profesorilor şi studenţilor cu privire la educaţia interculturală a elevilor claselor primare
 • 3.2. Studierea atitudinii interculturale ale elevilor claselor primare la etapa experimentului de constatare
 • 3.3. Metodologia experimentului de formare a atitudinii interculturale la elevii claselor primare
 • (la orele de limba engleză)
 • 3.4. Validarea conceptului de formare a atitudinii interculturale la elevii claselor primare