Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Implicaţii teoretice şi metodologice în concepţia sociopedagogică a lui Émile Durkheim


Autor: Ionuţ Marius Bulgaru
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Ludmila Papuc
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Consultant ştiinţific: Sorin Cristea
dr. ped., prof. univ., Universitatea din Bucureşti, România
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 aprilie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 37.0 (043.3)

Adobe PDF document 1.43 Mb / în română
167 pagini


Cuvinte Cheie

sociologie, pedagogie, sociologia educaţiei, paradigma sociocentristă în educaţie, regula metodei sociologice, pedagogie socială, interdisciplinaritate, istoria sociologiei, istoria pedagogiei, deschidere interdisciplinară, finalităţile educaţiei, funcţiile educaţiei, educabilitate, educaţia morală, relaţia sociologie – pedagogie, fapt social, fapt pedagogic, socializare, politica educaţiei, voinţă socială, şcoala sociologică.

Adnotare

Teza realizează un studiu teoretic şi metodologic asupra concepţiei sociopedagogice a lui Emile Durkheim privită din perspectiva premiselor şi coordonatelor pe care ea le acumulează pentru elaborarea pedagogiei sociale, pentru iniţierea paradigmei sociocentriste, pentru stimularea cercetărilor în domeniul sociologiei educaţiei. Emile Durkheim este un întemeietor al pedagogiei sociale şi iniţiator al paradigmei sociocentrismului în educaţie, dar care prin ideea de interdisciplinaritate, de abordare globală a relaţiilor sociale, creează premise pentru dezvoltarea unei noi ştiinţe a educaţiei – sociologia educaţiei.

S-a urmărit reactualizarea şi valorificarea operelor pedagogice fundamentale pentru înţelegerea problematicii actuale a educaţiei, în perspectiva provocărilor societăţii cunoaşterii. Concepţia sociopedagogică a lui Emile Durkheim reprezintă o astfel de provocare epistemologică şi morală pentru cercetările întreprinse în ştiinţele sociale actuale. Emile Durkheim este cel care a pus bazele sociologiei ca ştiinţă, care a creat o şcoală sociologică respectabilă în Franţa, în Europa şi apoi în întreaga lume. El este nu numai fondatorul sociologiei şi părintele funcţionalismului sociologic, ci şi iniţiatorul unei noi paradigme în pedagogie – paradigma sociocentristă.

Au fost identificate şi analizate dimensiunile conceptuale şi metodologice ale operei lui Emile Durkheim, care au implicaţii directe şi indirecte în domeniul pedagogiei sociale şi al sociologiei educaţiei. În linii mari subliniem două aspecte: centrarea asupra celor mai importante idei sociopedagogice ale lui Emile Durkheim; interpretarea acestora din perspectiva conturării pedagogiei sociale şi a sociologiei educaţiei, ca statut şi problematică.

Lucrarea a evidenţiat ideile forţă ale gândirii sociopedagogice a lui Emile Durkheim, idei care sunt sau pot fi valorificate de pedagogia postmodernă atât în sens în sens epistemologic cât şi social.

Cuprins


CAPITOLUL I. Dimensiunea pedagogică a operei sociologice a lui Emile Durkheim
 • 1.1. Emile Durkheim un fondator al sociologiei. Deschideri spre domeniul pedagogiei
 • 1.2. Evoluţia gândirii sociologice din perspectivă pedagogică
 • 1.3. Opera lui Emile Durkheim din perspectivă sociopedagogică românească
 • 1.4. Implicaţii interdisciplinare ale operei lui Emile Durkheim
  • 1.4.1. Implicaţii în domeniul eticii. Deschideri spre etica pedagogică
  • 1.4.2. Implicaţii în domeniul politologiei. Deschideri spre politica educaţiei
  • 1.4.3. Implicaţii în domeniul economiei. Deschideri spre economia educaţiei
  • 1.4.4. Implicaţii în domeniul filosofiei. Deschideri spre filosofia educaţiei
  • 1.4.5. Deschiderea istorică a operei lui Emile Durkheim. Implicaţii în domeniul istoriei educaţiei
 • 1.5. Concluzii

CAPITOLUL II. Regulile metodei sociologice. deschideri spre pedagogia socială
 • 2.1. Metoda sociologică – un model pentru înţelegerea educaţiei
 • 2.2. Structura investigaţiei sociologice aplicată pedagogiei
 • 2.3. Sugestii sociologice pentru cercetarea pedagogică
 • 2.4. Anticiparea paradigmei pedagogiei sociale
 • 2.5. Pedagogia socială – un produs al sociologiei?
  • 2.5.1. Pedagogia lui Emile Durkheim – o reflectare a gândirii sale sociologice
  • 2.5.2. Pedagogia socială a lui Emile Durkheim – perspectiva sociologiei educaţiei moderne şi postmoderne
 • 2.6. Concluzii

CAPITOLUL III. Educaţia şi pedagogia în viziunea lui emile durkheim
 • 3.1. Specificul educaţiei, din perspectivă sociopedagogică
 • 3.2. Statutul epistemologic al pedagogiei
 • 3.3. Pedagogia şi raporturile sale interdisciplinare
  • 3.3.1. Relaţia pedagogie – sociologie
  • 3.3.2. Relaţia pedagogie – psihologie
  • 3.3.3. Relaţia pedagogie - istoria educaţiei
 • 3.4. Concluzii