Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / iunie /

Tendinţe şi valori ale învăţământului modern în lucrările şi activitatea pedagogică a lui Gh. Asachi, I. Creangă şi M. Eminescu


Autor: Otilia Babără
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Ludmila Papuc
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 iunie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 aprilie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 0.82 Mb / în română
132 pagini


Cuvinte Cheie

Concepţie educaţională, continuitate în educaţie, educaţie lingvistică, experienţă didactică, formarea profesională iniţială a cadrelor didactice, gândire pedagogică, învăţământ modern, istoria şcolii, istoria pedagogiei, învăţământ primar, învăţământ general, învăţământ superior, metodologie, pedagogie naţională/pedagogie universală, piese curriculare, pedagogie populară, politici educaţionale, problematică educaţională, reformă a educaţiei, sistem de învăţământ, strategie didactică, tendinţe, tezaur educaţional, valori educaţionale

Adnotare

În contextul reformei globale a educaţiei şi învăţământului în Republica Moldova, al reintegrării acestuia în învăţământul european, o deosebită importanţă o are revalorificarea operei şi activităţii pedagogice a clasicilor români din sec. XIX Gh.Asachi, I. Creangă şi M.Eminescu, care au activat în perioada definitivării procesului de constituire a învăţământului naţional românesc.

Pornind de la aceste principi definitorii cercetării istoriei pedagogiei naţionale, autoarea a studiat fenomenul pedagogic din România, sec. XIX; a determinat spectrul problemelor educaţionale din sec. XIX, eterogenitatea şi complexitatea acestora; a stabilit modalităţi de soluţionare a problematicii educaţionale stipulate în opera clasicilor literaturii române Gh.Asachi, I.Creangă, M.Eminescu; a precizat contribuţia celor trei clasici la dezvoltarea gândirii pedagogice româneşti.

Valorile teoretice ale cercetării au deschidere amplă către practica educaţională, în special datorită inventarierii şi sistematizării ideilor şi conceptelor pedagogice ale celor trei clasici şi dezvăluirea actualităţii lor pentru practica educaţională modernă; au fost determinate circumstanţele (condiţiile) valorificării tezaurului educaţional din sec. XIX în contextul educaţional modern şi al reformei educaţionale din R.Moldova, precum şi datorită posibilităţii de a utiliza rezultatele cercetării în elaborarea unei noi istorii a şcolii şi gândirii pedagogice româneşti, de a aplica în practica educaţională modernă tehnologii educaţionale atestate în experienţa didactică a sec. XIX şi în cea a celor trei clasici ai literaturii române, de a fertiliza formarea profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice cu valori ale pedagogiei naţionale şi universale din sec. XIX.

Explorarea în viziune diacronică a valorilor create de cei trei clasici demonstrează că învăţământul modern, ca şi concept şi orientare axiologică, este legat congenital de valorile pedagogice elaborate/promovate de clasicii literaturii române.

Dezvoltarea şcolii şi gândirii pedagogice în Moldova la etapa actuală este determinată semnificativ de tezaurul educaţional al sec. al XIX-lea.

Continuitatea axiologică şi conceptuală a pedagogiei naţionale în secolele XIX, XX şi XXI vădeşte unitatea cultural-spirituală a tuturor românilor, atribuie credibilitate sporită în reuşita reformei educaţionale în Republica Moldova.

Valorile pedagogice ale celor trei clasici reprezintă şi un suport ştiinţific pentru renovarea politicilor şi practicilor educaţionale naţionale moderne.

Cuprins


CAPITOLUL I. Valori teoretice şi metodologice ale şcolii şi gândirii pedagogice în moldova secolului al XIX-lea
  • 1.1 Situaţia politică, social-economică şi cultural-pedagogică în Principatul Moldovei în sec. al XIX-lea
  • 1.2. Gheorghe Asachi şi instituirea învăţământului naţional în Moldova
  • 1.3. Valori ale învăţământului modern în activitatea şi concepţia pedagogică a lui Ion Creangă
  • 1.4. Contribuţiile axiologice şi strategice ale lui M.Eminescu la dezvoltarea învăţământului naţional în Principatul Moldovei

CAPITOLUL II. Factori şi principii de modernizare a învăţământului în viziunea lui Gh. Asachi, I.Creangă, M.Eminescu
  • 2.1. Viziunile lui Gh. Asachi, I.Creangă şi M.Eminescu cu privire la formarea profesională şi referenţialul cadrului didactic eficient
  • 2.2. Principiile, structura şi conţinutul pieselor curriculare în viziunea lui Gh.Asachi, I. Creangă, M. Eminescu
  • 2.3. Valori ale metodologiilor educaţionale promovate de Gh.Asachi, I.Creangă şi M.Eminescu.