Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

În examinare [5]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Edificarea societăţii cunoaşterii, bazată pe informaţie a economiilor emergente în acord cu reglementările europene şi internaţionaleeconomie 22.08.2014
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Temeiul şi condiţiile răspunderii juridicedrept 09.09.2014
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Responsаbilitаteа si răspundereа juridică а stаtului în domeniul economiei şi finаnţelor publicdrept 09.09.2014
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Amnistia şi graţierea în legislaţia penală a României şi Republicii Moldovadrept 19.09.2014
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Răspunderea financiară: formă a răspunderii juridicedrept 20.09.2014
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
.

În examinare la CNAA [6]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Principii de organizare şi gestionare a turismului curativrecuperaţional şi perspectivele de dezvoltare în Republica Moldovaeconomie 01.01.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Înlăturarea caracterului penal al faptei şi cauzele justificativedrept 01.01.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Răspunderea juridică a statului în dreptul intern (aspecte istorice, teoretice şi practice)drept 01.01.2007
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Infracţiunile de luare şi dare de mită reglementate de legislaţia penală a Românieidrept 01.01.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Răspunderea juridică a statului în dreptul intern (aspecte istorice, teoretice şi practice)drept 01.01.2007
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Corelarea normelor juridice în sistemul de drept romano-germanicdrept 00.00.0000
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept