Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Ştacheta calităţii tezelor - la înălţimea aşteptărilor


5 mai 2010

La ultima sa şedinţă din 29 aprilie curent, Comisia de atestare a CNAA a examinat mai multe chestiuni ce ţin de competenţa ei. În primul rând, vom evidenţia o problemă de mare actualitate, ce este discutată în prezent în ţară, cu privire proiectul Codului educaţiei, lansat pentru dezbateri publice de Ministerul Educaţiei, care în parte vizează şi reforma CNAA. Această temă din agenda de lucru a fost abordată de acad. Valeriu Canţer, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM, pe post şi de moderator al şedinţei nominalizate. În contextul dat, raportorul a expus unei analize compartimentele proiectului de lege referitor la CNAA, corelaţia dintre Codul cu privire la ştiinţă şi inovare şi proiectul Codului educaţiei şi a făcut propuneri concrete pentru a fi discutate public şi prezentate la Ministerul Educaţiei. Cu alte detalii vom reveni la acest subiect într-un material aparte.

În continuare au fost examinate câteva probleme ce ţin direct de atribuţiile Comisiei respective – atestarea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare. Una din aceste obligaţiuni prevede crearea Consiliilor ştiinţifice ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat. Astfel, au fost înaintate la CNAA 36 de demersuri pentru crearea consiliilor ştiinţifice ad-hoc, dintre care au fost acceptate 34 şi 2 respinse. Sub aspect calitativ, vom specifica că dintre lucrările prezentate la Comisia de Atestare doar 3 n-au avut nici o observaţie, fiind realizate, conform tuturor rigorilor regulamentelor în vigoare. E vorba de pretendenta la gradul de dr. în pedagogie, Elena Railean de la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, conducător ştiinţific Gheorghe Rudic, dr. hab., prof. univ.; Tatiana Mutu, aspirantă la acelaşi grad ştiinţific de la Universitatea de Stat din Moldova, conducător ştiinţific Larisa Cuzneţov, dr. hab., prof. univ.; Gheorghe Osoianu, pretendent la gradul de doctor în tehnică de la Universitatea Tehnică a Moldovei, conducător ştiinţific Mircea Bernic, doctor conferenţiar. Restul pretendenţilor au avut diferite obiecţii mai mari sau mai mici vizând calitatea executării lucrării sau a referatului, evidenţierea noutăţii ştiinţifice, a concluziilor pentru fiecare capitol, perfectarea bibliografiei şi chiar aspectul grafic al tezei de doctor. Astfel, până la susţinerea lucrărilor de doctorat în consiliile ad-hoc doctoranzii la grade ştiinţifice vor lichida carenţele respective şi vor prezenta lucrările la nivelul necesar al unei teze de doctor.

Cei doi, care au crezut că vor ocoli scara exigenţelor unei lucrări de doctorat, sunt Bahruz Mamadlî şi Marin Ghercu, ambii pretendenţi la titlul de doctor în economie, primul fiind promovat de ULIM, cel de al doilea – de Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Comisia de Atestare a respins demersurile privind crearea consiliilor ştiinţifice ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor în economie, dat fiind că lucrările respective nu corespund nivelului necesar ştiinţific.

Dacă vom analiza cele 34 de lucrări, admise la susţineri, vom menţiona că 9 din ele ţin de domeniul medicinii, 6 – de drept, 6 – de pedagogie, 5 – de economie, câte 2 – de biologie, tehnică şi filologie, câte 1 – de ştiinţele fizico-matematice şi psihologie. Deci, se păstrează în continuare aceleaşi domenii solicitate pentru susţinerea doctoratelor, pe ultimul loc aflându-se din nou ştiinţele reale.

La şedinţa Comisiei de Atestare, de asemenea, au fost confirmate gradele ştiinţifice de doctor şi de doctor habilitat acelor persoane, care deja au susţinut cu succes lucrările în consiliile ştiinţifice specializate. Astfel, 17 persoane ar fi trebuit să se bucure în această zi de succesul binemeritat, alături de conducătorii lor şi membrii consiliilor ştiinţifice. Aşa şi s-a întâmplat în cazul proaspătului doctor în tehnică, Rodion Ciupercă de la Universitatea Tehnică a Moldovei, care sub îndrumarea acad. Ion Bostan a pregătit o lucrare interesantă şi de actualitate pentru ţara noastră – „Contribuţii la elaborarea şi cercetarea rotorului eolian elicoidal”. După o muncă intensiva de câţiva ani au trăit bucuria împlinirilor în această zi şi alţi tineri specialişti.

Dar la acest compartiment au fost şi unele surprize neplăcute. În lucrarea dlui Lazăr Tipa cu tema „Dirijarea strategică a organizaţiilor sportive cu specific în sporturi de luptă prin consolidare inovaţională” de la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, cu puţin înainte de a i se confirma titlul de doctor în pedagogie, a fost depistat plagiat în proporţie de 60 la sută. O situaţie de scandal, cu atât mai mult că pe parcursul anilor 2009-2010 acestei instituţii de învăţământ superior i-au fost restituite spre a fi îmbunătăţite mai multe teze de doctor, semnate de Igor Arsene, Stanislav Armanov, Vasile Firiţeanu etc.

În baza prevederilor Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova, deciziei Comisiei de experţi în pedagogie şi psihologie, precum şi a discuţiilor ce-au avut loc în cadrul şedinţei, Comisia de Atestare a CNAA a decis de a nu-i conferi gradul ştiinţific de doctor în pedagogie dlui Lazăr Tipa; a retrage calitatea de conducător şi consultant ştiinţific pe o perioadă de un an dr. în istorie, prof. univ. Anatolie Budevici; a sista pe termen de un an activitatea Consiliului ştiinţific specializat D 40. 13.00.04, specialitatea 13.00.04 instituit în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. (HOTĂRÂREA nr. AT-3/2-2 Cu privire la respingerea dosarului de atestare pentru conferirea gradului ştiinţific de doctor în pedagogie domnului Tipa Lazăr şi aplicarea sancţiunilor Consiliului ştiinţific specializat D 40.13.00.04 – 67 din cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport)

La această şedinţă încă la o persoană nu i-a fost confirmat gradul ştiinţific de doctor în economie până la clarificarea situaţiei, dat fiind că la CNAA a parvenit o scrisoare cu învinuiri de plagiat în adresa acesteia. Un alt caz de plagiat va fi analizat in cadrul unui grup de lucru instituit la şedinţa comisiei de atestare. Deocamdată, nu ne putem pronunţa în acest sens până nu-şi vor anunţa verdictul comisiile create de experţi. Dar, în ansamblu, acest fenomen negativ ar putea lua amploare, dacă nu vor fi întreprinse măsurile de rigoare şi, în primul rând, să ridice ştacheta exigenţelor conducătorii ştiinţifici, consiliile ştiinţifice de specialitate, comisiile de experţi din cadrul CNAA. O teză de doctor, indiscutabil, trebuie să fie o veritabilă lucrare ştiinţifică, de care s-ar mândri nu doar autorul ei, ci şi întreaga instituţie ştiinţifică pe care el o reprezintă. Calitatea lucrării – rezultatele cercetării, noutatea şi argumentul ştiinţific, concluziile, elementele inovative, aplicabilitatea – sunt doar câteva repere pe care se sprijină o teză bună de doctor.

Comisia de atestare a examinat şi alte chestiuni din agenda sa de lucru: a confirmat titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de profesor cercetător, conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător la 17 persoane; a aprobat programele actualizate pentru examenele de doctorat şi alte probleme ce ţin de activitatea de rutină a unei instituţii de stat ca CNAA, cu un mic aparat de funcţionari, menit să vegheze şi să evalueze calitatea în cercetare şi în învăţământul superior.

Tatiana ROTARU