Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Aniversări: La hotarul dintre Cunoscut şi Necunoscut se formează competenţa


13 martie 2010

Valeriu Canţer

La hotarul dintre Cunoscut şi Necunoscut se formează competenţa

Omul şi cetăţeanul Valeriu Canţer, născut la 5 februarie 1955, în satul Zahorna, r-nul Şoldăneşti, are un destin pe deplin împlinit: este cercetător în domeniul fizicii stării condensate şi ingineriei electronice cu titlurile de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar. Ca specialist recunoscut în domeniu, la vârsta de 36 de ani, scrie în colaborare cu profesorul universitar de la Iaşi, Ion Nicolăescu, primul manual de Fizica Corpului Solid în 3 volume pentru studenţi, aplicat în România şi Republica Moldova. La 40 de ani a devenit membru corespondent, la 45 – membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Are la activ circa 400 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 8 monografii şi manuale, 17 brevete de invenţie. Elaborările realizate au fost distinse cu 10 medalii la Saloanele naţionale şi internaţionale de inventică şi produse noi. A făcut o carieră fulminantă în ştiinţă, activând de-a lungul anilor în cadrul Institutului de Fizică Aplicată, inclusiv şi în funcţii de conducere, în prezent – este cercetător ştiinţific principal în Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii al AŞM. În 2009 a fost numit în postul de preşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova.

Cum de reuşeşte să mai facă şi ştiinţă, aflându-se într-o funcţie de stat la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, structură pe care în prezent o reformează? Lucrează seara până aproape de miezul nopţii în Laboratorul structuri cu corp solid din cadrul ultimului institut nominalizat, de altfel şi-ar pierde forma sportivă în cercetare, dacă ar înceta să se mai gândească la temele sale ştiinţifice. Vom remarca că academicianul Valeriu Canţer înregistrează şi în continuare rezultate ştiinţifice fundamentale, cotate şi recunoscute la nivel internaţional. Aceasta şi este nota cea mai înaltă a unui savant. Vom aduce doar un singur exemplu, de ultimă oră. Dr. Stephane Fontanell, directorul Observatorului de Microelectronică şi Nanotehnologii din Grenoble, Franţa, pe 27 ianuarie curent, i-a trimis fizicianului moldovean un mesaj cu următorul conţinut: „Vă felicităm, dle profesor, cu lucrarea Sporirea figurii termoelectrice de merit în nanofire de telurură de bismut, publicată în revista Physical Review. Cerem permisiunea dvs. de-a traduce şi în franceză studiul publicat în engleză pentru a-l pune în circuitul francofonilor din cele circa 400 de institute şi centre de cercetări din ţara noastră, precum şi al companiilor industriale”.

De ce absolventul şcolii medii Valeriu Canţer a ales fizica? Din simplul motiv că-i plăcea matematica şi tehnica – fizica le îmbină pe ambele. Fizica este domeniul de cercetare, care are drept obiecte de studii cu cel mai extins interval de dimensiuni de la cele microscopice până la cele cosmice. Fizica investighează procese la scara temporală extrem de largă - între trilionimi şi trilionimi de secundă până la zeci de miliarde de ani - vârsta universului nostru! Das ist fantastisch! – ar exclama un fizician german? Iar fraţii gemeni, fizicienii moldoveni Vsevolod şi Sveatoslav Moscalenco, s-ar pronunţa inspirat cam astfel: ce frumuseţe, ce taine extraordinare are fizica! Dar raportând toate aceste cercetări, de multe ori şi cu rezultate fantastice, la viaţa noastră cotidiană, vom sublinia că fizica oferă posibilitatea de a elabora tehnologii, materiale şi echipamente pentru ascensiunea în continuare a societăţii moderne.

Temelia cunoştinţelor Valeriu Canţer şi-a clădit-o în cadrul Facultăţii de fizică a Universităţii de Stat din Chişinău (1972–1977), după absolvirea căreia a urmat doctorantura la Institutul de Fizică „P. N. Lebedev” din Moscova, în secţia condusă de laureatul Premiului Nobel, acad. Vitalii Ghinzburg. Cred că şcoala trecută sub îndrumarea acestui savant moscovit de talie mondială i-a consolidat convingerea că profesia aleasă este corectă, l-a format ca cercetător, secţia căruia constituia în acea perioadă un focar adevărat al cercetărilor în mai multe domenii ale fizicii, în particular, în supraconductivitate. În prezent, acad. Valeriu Canţer, când analizează activitatea fizicienilor de la noi, remarcă cu mândrie faptul că în „arborele genealogic” al mai multor premii Nobel găseşte şi elemente din cercetarea noastră autohtonă.

Recent s-a întors de la Dubna – marele oraş al fizicienilor din Rusia şi nu numai, unde în calitate de preşedinte a condus şedinţa ordinară a Comitetului internaţional de expertiză în domeniul fizicii stării condensate al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare. Acest Comitet, pe care-l conduce al doilea an, este constituit din 35 de persoane – cercetători în mare parte străini din peste 15 state ale lumii şi are menirea de-a analiza şi evalua programele de cercetare, proiectele de dezvoltare a infrastructurii ştiinţifice, programele de pregătire a cadrelor din Centrul universitar al Institutului nominalizat şi de a face recomandării Consiliului Ştiinţific Internaţional şi Administraţiei în canalizarea pe cale dreaptă a cercetărilor. La Dubna, acad. Valeriu Canţer s-a interesat ca de obicei, ori de câte ori vine aici, de rezultatele tinerilor noştri cercetători, care fac diverse stagii în Institutul Unificat de Cercetări Nucleare, cel de al doilea din Europa, primul fiind plasat lângă Geneva. S-a bucurat enorm că a fost menţionată echipa Republicii Moldova, care participă cu succes la derularea Proiectului NICA – unul de anvergură, similar cu proiectul de la CERN, Geneva. Totodată, inspiră o anumită doză de optimism numărul crescând al tinerilor moldoveni, care fac studii serioase la Dubna, se integrează şi se manifestă cu succes în diferite domenii ale ştiinţei (fizică, chimie, biomedicină, biotehnologii agricole etc.).

Dar acasă, la Chişinău, îl deranjează mai multe probleme ce s-au acumulat în societate pe parcursului ultimelor două decenii. Cea care îl frământă în mod special şi pe care încearcă s-o soluţioneze şi cadrul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare ţine de pregătirea cadrelor ştiinţifice, dar şi a specialiştilor din sfera educaţiei. Toată lumea cunoaşte situaţia deplorabilă din şcoli şi licee, mai ales în cele de la sate, cu privire la asigurarea lor cu cadre didactice la fizică, chimie, matematică etc. Ca rezultat, pregătirea insuficientă a elevilor la ştiinţele reale se reflectă în lanţ la treapta următoare a procesului de educaţie şi pregătire a specialiştilor. Bunăoară, în anul curent de studii la Facultatea de fizică şi matematică a Universităţii de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău au fost primiţi la specialitatea de fizică… 6 studenţi, în loc de 50, câţi se înmatriculau pe timpuri în această instituţie de învăţământ superior. Cine va completa locurile vacante din şcoli cu profesori de fizică? Problema pregătirii cadrelor este complexă şi necesită mai multe soluţii în domeniul educaţiei la nivel de stat, ceea ce îşi propune în prezent noul Cod al Educaţiei, în proces de elaborare.

În accepţia acad. Valeriu Canţer, problemele care apar în faţa omenirii sunt dictate de Necunoscut şi Situaţii inedite. Rezolvarea lor ţine de competenţa unor oameni cu gândire de cercetător. Sarcina societăţii constă în depistarea celor mai talentaţi reprezentanţi ai săi, în stimularea şi plasarea lor la hotarul dintre Cunoscut şi Necunoscut, pentru a dobândi noi cunoştinţe şi tehnologii în vederea soluţionării problemelor unei ţări şi civilizaţii, în ansamblu.

Tatiana Rotaru,
publicat în revista „Săptămâna”,
nr. 6, de la 5 februarie 2010, p. 12