Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Distinsei Doamne Tatiana Callo, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, cu ocazia frumosului jubileu


23 decembrie 2010

Distinsă Doamnă Tatiana Callo,

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova Va felicită cu frumosul jubileu şi onorabilile împliniri.

Prestanţa intelectuală şi conduita profesionistă v-a marcat întreaga ascensiune. Descendentă dintr-o familie de pedagogi din satul Cărpineni, raionul Hînceşti, după absolvirea şcolii medii faceţi studii superioare la Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de filologie, pe care aţi absolvit-o cu menţiune şi aţi obţinut calificarea de profesor de limbă şi literatură. Din 1986 vă angajaţi la Institutul de Perfecţionare a Cadrelor Didactice, actualmente Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, prestînd o activitate ştiinţifico-metodică şi managerială în funcţie de metodist, lector superior, conferenţiar, şef catedră Educaţie Lingvistică şi Literară, director adjunct perfecţionare, şef Departament Dezvoltare Profesională, director interimar.

Perseverenţa de care aţi dat dovaţă în domeniul cercetării pedagogiei s-a fructificat prin obţinerea în 1997 a gradului de doctor în pedagogie, iar peste nouă ani, deja, de doctor habilitat. În 1998 obţineţi titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar, iar în 2007 de profesor universitar. Sub îndrumarea Dvs opt discipoli v-au urmat calea, obţinând doctoratul în pedagogie.

În palmaresul activităţii Dvs înscrieţi numeroase participări la conferinţe internaţionale şi naţionale, unde ne-aţi prezentat republica şi domeniul ştiinţei pedagogice. Aţi participat nemijlocit la elaborarea şi implementarea strategiilor naţionale educaţionale. Sunteţi autor a circa 120 de publicaţii, care vizează numeroase aspecte ale procesului educaţional: conceptualizarea metodologică a procesului de formare verbal-comunicativă a elevilor; esenţializarea fenomenului comu¬nicării verbale prin prisma noilor orientări în educaţia lingvistică a elevilor, formarea profesională a personalului didactic din sistemul educaţional al R.Moldova, formarea continuă, calitatea învăţării, statutul şi rolul cadrului didactic în educarea elevului pentru schimbare, specificul educaţiei postmoderne, al învăţămîntului formativ etc.

Activitatea didactică prestată este cunoscută şi multapreciată în mediul profesorilor din republică prin realizarea a mii de ore în cadrul cursurilor de perfecţionare pentru diverse categorii de cadre didactice: profesori de limba şi literatura română (şcoala naţională şi alolingvă), învăţători ai claselor primare, manageri şcolari etc., monitorizarea orelor deschise pentru profesorii şcolari, analiza lor metodologică; coordonarea, recenzarea a numeroase teze de curs ale profesorilor, ale lucrărilor pentru grad didactic.

Actualmente Vă desfăşuraţi activitatea în cadrul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, contribuind la eficientizarea şi ridicarea calităţii potenţialului de cadre ştiinţifice de înaltă calificare din republică.

... Şi toate acestea au încăput într-un destin de Om. Şi toate acestea le datoraţi celor de la care v-au pornit rădăcinile, mama Tamara şi tatăl Mihai. Şi toate acestea le-aţi realizat pentru cei care sunt feciorii Radu şi Mihai, care v-au preluat individualitatea Eul-ui uman inconfundabil.

Vă mulţumim pentru modelul impecabil de viaţă şi conduită umană. Vă urăm să ne bucuraţi şi în continuare cu multe alte realizări frumoase.

Colegii de serviciu,
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare