Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Gheorghe Gladchi la 50 de ani


10 august 2010

Gheorghe Gladchi

Secretarul ştiinţific al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM Gheorghe Gladchi marchează la 10 august curent frumoasa aniversare de 50 de ani. Vine dintr-un sat din nordul Moldovei – Fântâniţa, raionul Drochia, iniţial la Tiraspol, apoi la Chişinău pentru a face studii superioare, a le aprofunda ca în rezultat să realizeze nişte obiective concrete în viaţă pe care şi le-a propus. A absolvit Universitatea Pedagogică de Stat „T.G. Şevcenco” din or. Tiraspol, facultatea de geografie, specialitatea „Geografie şi biologie”, cu Diplomă cu menţiune (1977–1982). După doi ani de muncă pedagogică în şcoala medie din s. Ustia, raionul Glodeni, urmează aspirantura (doctorantura) la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov”, Catedra geografie economică şi socială a URSS (1984–1989). În 1990 a susţinut teza de doctor în ştiinţe geografice, specialitatea geografie economică, socială şi politică.

A activat în calitate de colaborator ştiinţific inferior în secţia sociologie a Institutului de Filosofie, Sociologie şi Drept (IFSD) al AŞM (1989), lector superior la Academia de Studii Economice din Moldova (1991–1996). Între timp aria de interese a dr. Gheorghe Gladchi se extinde şi urmează studiile postuniversitare în cadrul aceleiaşi instituţii de cercetări academice (IFSD) în calitate de competitor, Secţia stat şi drept (1996–1999). În ultimul an de studii a susţinut cel de al doilea doctorat, la specialitatea Drept penal în cadrul Consiliului ştiinţific specializat al USM. Dar a considerat că este oportun de a face şi cea de a doua facultatea de drept, profilul jurisprudenţă, specialitatea drept la Academia de Poliţie ,,Ştefan cel Mare” a M.A.I. (2002–2006).

Activitatea prodigioasă didactică şi ştiinţifică a dr. Gheorghe Gladchi s-a reflectat plenar în câteva instituţii de învăţământ superior din capitală: Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, în cadrul cărora a deţinut funcţiile de lector, lector superior, conferenţiar universitar, profesor universitar. Cele relatate sunt confirmate şi de un alt vector realizat de omagiatul nostru – în 2005 a susţinut teza de doctor habilitat în drept, la specialitatea Drept penal (drept penal, criminologie), în cadrul Consiliului ştiinţific specializat al USM. Este cea de a treia lucrare de doctorat, semnată de Gheorghe Gladchi, un caz mai rar întâlnit, ceea ce evidenţiază năzuinţa sa de aplica în practică principiul instruirii continue, reflectat la nivel de politică de stat în proiectul Codului educaţiei. Cunoştinţele acumulate, în special în materie de drept, sunt transmise în prezent celor tineri. În acest context, subliniem cele 6 monografii şi manuale, peste 140 de articole în domeniul ştiinţelor juridice şi manageriale, publicate în reviste internaţionale şi naţionale.

Activitatea managerială şi experienţa acumulată ţine de nişte funcţii, pe care le-a deţinut de-a lungul anilor prof. univ. Gheorghe Gladchi în instituţiile de învăţământ superior din Chişinău: inspector, inspector superior, şef secţie în cadrul Ministerului de Interne (1989–1994), aici a avansat până la gradul de locotenent-colonel de poliţie; director studii şi ştiinţă al Departamentului Drept, şef Catedră Drept penal (1994–1998, 2006–2008), ULIM; decan al Facultăţii de drept, prorector pentru ştiinţă şi relaţii interuniversitare, prorector pentru ştiinţă, director al Institutului de Formare Profesională Continuă şi Cercetări Ştiinţifice Aplicative, Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare” a M.A.I. (2002, 2002–2005, 2005-2006); şef Direcţie monitorizare, evaluare şi control, Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova (2008–2009).

Din 2009 prof. univ. Gheorghe Gladchi activează în calitate de secretar ştiinţific al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM. Este un profesionist apreciat, un bun coleg şi un organizator competent în realizarea obiectivelor pe care ni le propunem: reformarea sistemului naţional de acreditare şi atestare, racordarea lui la standardele europene privind evaluarea instituţiilor de cercetare şi de educaţie, îmbunătăţirea calităţii pregătirii cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare. Omagiatul nostru se manifestă rodnic şi în calitate de membru al Colegiului de redacţie al revistei ştiinţifico-practice internaţionale „Legea şi viaţa”, membru al Seminarului ştiinţific de profil interuniversitar „Drept penal”, membru al Asociaţiei Criminologilor din Republica Moldova.

Astăzi, de ziua de naştere a dlui profesor Gheorghe Gladchi, îi spunem cu toată dragostea şi respectul: La mulţi ani, stimate coleg! La mai mult şi la mai mare!

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM