Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Alegeri la Academia de Ştiinţe a Moldovei. Un savant devotat stiintei solului


8 decembrie 2010

Membru corespondent al AŞM, Serafim Andrieş este un savant cunoscut în domeniul ştiintei solului (pedologiei, agrochimiei), solicitat în gospodării agricole, instituţii de cercetare şi de invătămînt. Domnia sa timp indelungat dezvoltă cu succes bazele ştiinţifice privind majorarea productivităţii agrocenozelor şi implementează în agricultura Moldovei rezultatele ştiinţifice obţinute, respectînd în activitatea sa esenţa conceptelor si ideilor academicienilor Nicolae Dimo, Ion Dicusar, Andrei Ursu, prof. Igor Krupenikov. Deja in anul 1964-1965 efectuează cercetări ştiinţifice pe teren în gospodăriile agricole, indeplinind cartarea agrochimica a solurilor. Analizind rezultatele obţinute, intocmeşte primele „Studii agrochimice”, care serveau drept bază ştiinţifică la valorificarea superioară a fertilizanţilor in cadrul asolamentelor de cimp şi în plantaţiile pomi-viticole. In perioada 1965-1990 participă activ la efectuarea experienţelor de cîmp de lunga durată, furnizind o gamă largă de informaţii ce contribuie la dezvoltarea ştiinţei şi agriculturii contemporane în ansamblu. O deosebita atenţie a fost acordată elaborării sistemului de fertilizare în asolamente, metodelor de optimizare a nutriţiei minerale a culturilor de cîmp in funcţie de tipul şi subtipul de sol şi însusirile agrochimice ale acestora.

In 1990 m.c. Serafim Andrieş este numit vicedirector pe probleme ştiinţifice, iar in 1995 a fost ales director al Institutului „Nicolae Dimo” şi timp de 15 ani indrumează cu pricepere munca colectivului pentru desfăşurarea cercetărilor în domeniul ştiinţele solului şi implementarea în producţie a realizărilor stiinţifice obţinute.

Luând în consideraţie transformările care au avut loc in Moldova in ultimul deceniu al secolului XX si începutul sec. XXI, Serafim Andrieş a înaintat o concepţie noua privind modul de utilizare a fondului funciar prin aplicarea unui set de metodologii eficiente care contribuie la conservarea si sporirea fertilităţii solului. De conceptul propus s-a interesat Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, care a emis un ordin special (nr. 143 din 20.07.1998) „Cu privire la crearea comisiei de elaborare a metodelor de exploatare funciara”, in care au fost incluşi oameni de ştiinţă si specialişti de înaltă calificare din diverse instituţii ştiinţifice, de proiectare si învăţământ superior. Dirijarea acestei activităţi a fost încredinţata doctorului habilitat, autorului concepţiei nominalizate S. Andrieş. În scurt timp a fost întocmită şi editata „Metodologia valorificării superioare a solului în noile condiţii de gospodărire a terenurilor agricole” cu un volum total de 20 coli de tipar si intr-un tiraj de 5 mii de exemplare. In aceasta lucrare este expusa strategia abordării problemei in cauza asociata cu metode si prescripţii privind exploatarea chibzuita a fondului funciar cu aplicarea sistemelor ameliorative adecvate pe suprafeţe cu soluri degradate prin eroziune (de suprafaţă, in adâncime, alunecări de teren), saraturare, înmlăştinite etc. Aceasta lucrare prezintă, de fapt, o baza şţiinţifică şi aplicativă pentru efectuarea întregului complex de masuri care au fost desfăşurate pe larg în agricultura Moldovei. Continuarea acesteia s-a soldat cu elaborarea si editarea „Programului Naţional Complex de sporire a fertilităţii solurilor” (Editura „Pontos”, Chişinău, 2001). Pentru elaborarea Programului nominalizat m.c. Serafim Andrieş a inclus un cerc larg de colaboratori ştiinţifici şi specialişti in domeniul respectiv din diferite instituţii ştiinţifice, proiectare si învăţământ. Ulterior, la iniţiativa dlui S. Andrieş, urmează întocmirea şi editarea monografiei „Эрозия почв”, (Chişinau, 2001), fiind mai apoi tradusa in limba romana si înaintată la un concurs de decernare a Premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru lucrări ştiinţifice de valoare. Monografia a fost înalt apreciată de comunitatea ştiinţifică şi dlui Serafim Andrieş i-a fost decernat Premiul AŞM pe anul 2005 (Hotărârea CSSDT al AŞM nr. 20 din 2 februarie 2006).

Soluţionarea in scurt timp a problemelor complicate privind valorificarea superioara a fondului funciar cerea argumentarea si aplicarea complexului de masuri organizatorice, financiare, tehnologice neordinare. Membrul corespondent S. Andrieş cu colegii sai argumentează si prezintă Guvernului proiectul respectiv, in baza căruia este adoptata Hotărârea Guvernului RM, nr. 636 din 26 mai 2003 si nr. 841 din 26 iunie 2004 „Cu privire la aprobarea Programului Complex de valorificare a terenurilor degradate si sporirea fertilităţii solurilor” (partea I-a – „Ameliorarea terenurilor degradate” si partea a II-a „Sporirea fertilităţii solurilor”). Este indiscutabil faptul ca Programul elaborat sub îndrumarea membrului corespondent Serafim Andries prin conţinutul său relevant şi esenţa aplicativa eficienta a devenit un document de stat bine conturat in toate privinţele. S-a stabilit strategia abordării problemei, volumul lucrărilor şi prioritatea acestora, acţiunile tehnologice, succesiunea şi ordinea executării lor, termenii şi responsabilii concreţi surse financiare necesare, asigurarea cu mijloace materiale (tehnică, ingraşăminte, seminte etc.). Drept dovada a acestei afirmatii pot servi un set de lucrari (monografii, instructiuni, recomandari) aparute in continuare sub indrumarea doctorului habilitat S. Andries. In acest context se inscriu si lucrarile cele mai importante, elaborate nemijlocit de domnia sa ca: „Регулирование питательных режимов почв под планируемый урожай озимой пшеницы и кукурузы” (Chisinau, 1993); „Modificarea continutului de humus in solurile utilizate in agricultura” (Chisinau, 2005); monografia „Optimizarea regimurilor nutritive ale solurilor si productivitatea plantelor de cultura” (Chisinau, 2007). Aparitia acestei lucrari de o valoare stiintifica si aplicativa majora reprezinta rodul analizei minutioase a rezultatelor stiintifice notabile in domeniul stiintelor solului ca pedologia, agrochimia, fitotehnia etc., obtinute in ultimii 50 de ani de catre un numeros grup de colegi de breasla si, in primul rind, de investigatiile proprii ale dlui S. Andries asociate cu experiente avansate preluate din productie si sistematizate. Avind in folosinta un astfel de manual, specialistul va acumula cunostinte temeinice in domeniul respectiv, care, fiind implementate in productie, vor contribui la realizarea sarcinilor trasate.

In anul curent va vedea lumina tiparului monografia dlui S. Andrieş „Fertilitatea solurilor şi productivitatea plantelor de cultură” (Chisinau, 2010), cu un volum de peste 15 coli de tipar. In aceasta lucrare sint prezentate detaliat caracteristica fertilitatii efective a solurilor, agrochimia elementelor nutritive, metodologia optimizarii insusirilor agrochimice ale solurilor, principiile si tehnicile de utilizare a fertilizantilor, masurile de protectie a mediului ambiant de poluare.

Implementarea complexului de masuri de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor se efectueaza prin contracte cu diferiti agenti economici, organizarea seminarelor raionale si zonale, emisiunilor televizate si radiofonice, publicarea articolelor in ziare si reviste, participarea la expozitii internationale, republicane, raionale. In cadrul seminarelor, o data cu expunerea de catre m.c. S. Andries a complexului de masuri privind aplicarea corecta a fertilizantilor, alegerea tehnologiilor si procedeelor avansate, care contribuie la minimalizarea eroziunii solului, ameliorarea solurilor degradate, fiecarui producator agricol i se ofera un set de informatii, recomandari, materiale explicative necesare.

Rezultatele cercetarilor m.c. S. Andries, expuse in peste 300 de titluri de lucrari stiintifice (15 monografii si brosuri, 2 manuale etc.) editate in Republica Moldova, Rusia, Romania, Germania, Ucraina, Franta, USA, se bucura de o apreciere inalta din partea specialistilor de profil.

Cunoscind rezultatele valoroase ale cercetarilor si pe m.c. S. Andries de circa 40 ani, confirm ca renumitul savant, laureat al Premiului de Stat in domeniul stiintei, doctorul habilitat in agricultura, membru corespondent Serafim Andries merita pe deplin alegerea sa in postul vacant de membru titular (academician) al Academiei de Stiinte a Moldovei la specialitatea „Stiintele Solului”.

Simion TOMA, academician

Articolul a fost publicat în cotidianul „Moldova Suverana”, pe 8 decembrie 2010.