Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Burse de excelenţă şi burse nominale ale Guvernului pentru doctoranzi


6 mai 2010

Deja al 7-lea an Guvernul RM acordă burse de excelenţă şi burse nominale doctoranzilor, selectaţi prin concurs de către comisiile de experţi, formate în cadrul Secţiilor de Ştiinţe ale AŞM. Conform Hotărârii Guvernului nr.161 din 15 februarie 2008 şi modificărilor Hotărârii Guvernului nr.539 din 2 septembrie 2009 „Cu privire la Bursa de excelenţă a Guvernului şi Bursa nominală (pe domenii)”, doctoranzilor li se acordă 20 Burse de excelenţă a câte 2500 de lei fiecare şi 7 Burse nominale (pe domenii) a câte 2000 lei.

La concursul pentru anul curent de învăţământ au fost depuse la Centrul de Instruire Universitară, Postuniversitară şi Perfecţionare al AŞM 45 dosare, inclusiv 29 – pentru Bursa de excelenţă şi 16 – pentru Bursa nominală. Au participat la această competiţie intelectuală doctoranzi din instituţiile de cercetări ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, precum şi din instituţiile de învăţământ superior: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat din Tiraspol, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei şi Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. Alţi doritori n-au putut participa, dat fiind că n-au întrunit condiţiile necesare, prevăzute de Regulamentul cu privire la aceste concursuri. De prioritate s-au bucurat candidaţii, care au avut o medie mai mare la examenele de doctorat, au publicat articole în reviste internaţionale şi naţionale, sunt autori de brevete, participă cu rapoarte şi comunicări la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Astăzi vom da publicităţii listele doctoranzilor, câştigători ai Concursurilor pentru bursele de excelenţă şi bursele nominale, conform Hotărârii Guvernului nr. 164 din 9 martie 2010.

MS Word document Listele doctoranzilor cărora li se acordă Bursa de excelenţă şi Bursa nominală a Guvernului pe anul 2010