Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Şedinţa Comisiei de atestare: Toamna se numără… şi gradele ştiinţifice


14 iunie 2010

Agenda şedinţei Comisiei de atestare a CNAA din 3 iunie curent, una obişnuită de lucru, a inclus mai multe chestiuni ce ţin de competenţa ei, dar foarte importante pentru cei pe care-i vizează direct: fie acestea consilii ştiinţifice, colective de cercetători sau doctoranzi şi postdoctoranzi. Menirea Comisiei e să susţină calitatea, lucru reiterat la fiecare întrunire de acad. Valeriu Canţer, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM, şi care acţionează în acest sens cu tot mai multă consecvenţă şi perseverenţă. În contextul dat, vom menţiona aprobarea la şedinţă a Regulamentului privind activitatea comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, prezentat de dr. hab. Vitalie Minciună, şeful Direcţiei generale de evaluare şi acreditare. Documentul dat va servi atât în cadrul acreditării organizaţiilor din domeniu, cât şi la reacreditarea lor.

În continuare Comisia de atestare a examinat subiectele „Instituirea, formarea consiliilor ştiinţifice specializate”, temă la care vom mai reveni; „Modificarea componenţei unor consilii ştiinţifice specializate”, create anterior; „Formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat”. Importante sunt pentru instituţiile de cercetări şi cele de educaţie seminarele ştiinţifice de profil în scopul pregătirii cadrelor de înaltă calificaţie. De această dată a fost validat un seminar ştiinţific de profil, instituit în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM pentru două specialităţi - Economie şi management (în ramură) şi Finanţe, monedă, credit. Totodată, conform aceleiaşi hotărâri, a fost modificată componenţa Seminarul ştiinţific de profil la trei specialităţi: Ontologie şi gnoseologie, Istoria filosofiei, Filosofia şi metodologia ştiinţei în cadrul Universităţii de Stat din Moldova.

Este cunoscut faptul că în procesul de pregătire a cadrelor ştiinţifice e necesar de implicat pe cei mai valoroşi savanţi şi cadre didactice, oameni cu autoritate în societate. La ultima şedinţă a Comisiei nominalizate au fost abilitate cu dreptul de a fi conducător sau consultant ştiinţific de doctorat şi postdoctorat circa 20 de cercetători şi universitari , care corespund întru totul criteriilor elaborate de CNAA. Vom specifica, de asemenea, aprobarea de către membrii Comisiei a programelor actualizate ale examenelor de doctorat la unele specialităţi ştiinţifice.

Dar şi de această dată cele mai aşteptate teme abordate de Comisia de atestare a CNAA sunt cele cu privire la confirmarea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice cercetătorilor din sfera ştiinţei şi educaţiei. Acestea, pe bună dreptate, constituie etape determinante în formarea unui savant sau cadru didactic. Anume, de deciziile respective ale CNAA depinde statutul persoanei în mediul ştiinţific şi didactic respectiv, evoluţia sa în cariera profesională şi nu, în ultimul rând, valoarea salariului lunar. În acest sens, relatăm cu satisfacţie: au fost confirmate tezele de doctorat la 31 de norocoşi. Pe locul întâi s-au plasat cercetătorii ştiinţifici din medicină – 9 persoane au devenit doctori în medicină şi unul – doctor habilitat, toţi cu actele în regulă şi cu conştiinţa împăcată. Tradiţional, n-au rămas cu mult în urmă cei de la drept, specialitate foarte solicitată în societatea noastră: la 7 persoane li s-a conferit titlul de doctor. Cu ritmuri susţinute se mişcă în cucerirea gradelor ştiinţifice şi cei din domeniul pedagogiei – 3 au devenit doctori în ştiinţe. Şi marea surpriză, tot atâţia au devenit doctori în ştiinţe fizico-matematice, domeniu dificil şi puţin atractiv pentru tineri. În rest, câte o persoană au susţinut tezele de doctor în biologie, agricultură, geografie, istorie, filozofie, filologie, politologie şi economie, ceea ce nu este caracteristic pentru ultimele două specialităţi.

Cât priveşte conferirea titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, 2 persoane au devenit profesori universitari şi 17 – conferenţiari universitari.

În cadrul discuţiilor de la şedinţa Comisiei de Atestare au fost nominalizate cele mai bune teze de doctorat. Prima lucrare remarcată este cea de doctor habilitat, semnată de Ion Bahnarel, cu tema „Estimarea riscului asociat iradierii populaţiei Republicii Moldova şi posibilităţi de reducere a impactului pe sănătate”, la specialitatea Igienă, de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”. Aspirantul la acest grad ştiinţific a publicat 70 de lucrări, inclusiv 4 monografii, 25 de lucrări în reviste recenzate, 4 acte normative, 4 brevete de invenţie şi 2 manuale.

A fost menţionată drept foarte actuală şi importantă pentru agricultură lucrarea „Particularităţi de adaptare la secetă a plantelor iso- şi anisohidrice şi efectul acidului salicilic”, la specialitatea Fiziologia vegetală, susţinută de proaspătul doctor în biologie Mihail Melenciuc de la Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM. În aceeaşi ordine de idei nominalizăm şi teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice, semnată de Gleb Colibaba cu tema „Obţinerea, doparea şi cercetarea spectrului energetic al impurităţilor monocristalelor seleniurii de zinc de structură perfectă”, la specialitatea Fizica şi ingineria semiconductorilor, lucrare realizată la Universitatea de Stat din Moldova. Prin urmare, acei care perseverează reuşesc în orişice domeniu, inclusiv şi în ştiinţă.

Vara se anunţă a fi fierbinte la propriu şi la figurat. La Comisia de atestare au parvenit 42 de demersuri de formare a consiliilor ştiinţifice specializate pentru susţinerea tezelor de doctor habilitat (2) şi de doctor (40). Consiliile de experţi şi membrii Comisiei de atestare au examinat cu atenţie fiecare dosar şi lucrare prezentate, 4 dintre care au fost respinse, dat fiind că tezele de doctorat nu corespund nivelului ştiinţific respectiv; conţinutul unei lucrări nu concordă cu denumirea ei; structura şi concepţia altui studiu de disertaţie necesită completări şi redactări substanţiale: amplificarea elementelor analitice şi a celor empirice. Din cele 38 de lucrări de doctorat, admise pentru susţinere, doar 6 n-au avut nici o observaţie, restul s-au ales cu diverse prescripţii mai mari sau mai mici ca, bunăoară, necesitatea unei tehnoredactări, constatarea erorilor stilistice şi gramaticale; lipsa concluziilor la sfârşitul capitolelor şi a actelor de implementare a rezultatelor ştiinţifice; depăşirea exigenţelor regulamentare a volumului materialului ilustrativ din teză; lipsa în autoreferat a listei lucrărilor ştiinţifice publicate la tema tezei; incorectitudinea numerotării tabelelor în anexe; machetarea lucrării conform cerinţelor Ghidului CNAA etc. Deci, pretendenţii la gradele ştiinţifice vor mai munci în această vară, vor perfecta tezele de doctorat, pentru ca la susţinerile lor din toamnă în cadrul consiliilor ştiinţifice specializate să aibă mai multă încredere în sine şi mai puţine emoţii. Se va adeveri şi de această dată cunoscuta zicală: toamna se numără bobocii, dar... şi gradele ştiinţifice.

Comisia nominalizată a CNAA a examinat şi alte chestiuni privind buna organizare a atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare.

Tatiana Rotaru