Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

În atenţia comunităţii ştiinţifice


23 septembrie 2010

Ministrul Educaţiei din Republica Moldova, domnul Leonid Bujor, împuternicit prin HG nr. 748 din 18.08.2010 şi ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România, domnul Daniel Petru Funeriu, au semnat pe 26 august 2010, la Chişinău, Protocolul de amendare a Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica Moldova.

Prin acest Protocol a fost modificat şi completat articolul 7 din Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998, după cum urmează:

„Diplomele de doctor în ramurile de ştiinţă, acordate în Republica Moldova şi diplomele de doctor în ramurile de ştiinţă, acordate în România se recunosc reciproc pe teritoriul statului celeilalte Părţi pe baza îndeplinirii procedurilor naţionale de atestare a titlurilor de doctor, aplicabile propriilor cetăţeni, conform legislaţiei în vigoare pe teritoriul fiecărei Părţi”.

Prin urmare, diplomele de doctor în ramurile de ştiinţă acordate în România se recunosc în Republica Moldova pe baza îndeplinirii procedurilor naţionale de atestare a gradelor de doctor, aplicabile propriilor cetăţeni, prevăzute de actele normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Solicitările privind recunoaşterea în Republica Moldova a diplomelor de doctor în ramurile de ştiinţă, acordate în România sunt înaintate Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare personal de către deţinătorii acestor titluri.

Recunoaşterea şi echivalarea diplomelor de doctor în ramurile de ştiinţă acordate în România se efectuează de CNAA în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.472 din 6 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare ("Regulamentul cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate")

Preşedinte al CNAA, academician

Valeriu CANŢER