Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Comisia de Acreditare. Solicităm opinia Dumneavoastră


21 octombrie 2010

Prin prezenta CNAA informează că în şedinţa Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din 28.10.2010 vor fi prezentate pentru reacreditare 2 instituţii ştiinţifice:

1.Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie al AŞM
2.Institutul de Energetică al AŞM

Activităţile organizaţiilor de referinţă au fost apreciate de comisii specializate de evaluare instituite în acest scop, în următoarea componenţă:

1. Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, profilul de cercetare Fiziologie şi sanocreatologie:

• Andrieş Lucia, dr. hab., prof. univ., USMF „N.Testemiţanu”, preşedinte;
• Paladi Ecaterina, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova, secretar;
• Frimu Ludmila, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, economist-contabil;
• Ţurcanu Ştefan, dr. hab., prof. univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
• Grosu Aurel, dr. hab., prof. univ., Institutul de Cardiologie;
• Stratulat Petru, dr. hab., prof. univ., Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului.

Reprezentant al Academiei de Ştiinţe a Moldovei- Furdui Teodor, academician;
Reprezentant al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova- Lupan Aurelia, dr.

2. Institutul de Energetică, profilul de cercetare Inginerie şi tehnologii energetice:

• Ambros Tudor, dr. hab., prof. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei, preşedinte;
• Pogora Victor, dr., conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei, secretar;
• Ivanova Larisa, Institutul de Matematică şi Informatică, economist-contabil;
• Musteaţă Valentin, membru-cor., Universitatea Tehnică a Moldovei
• Erhan Tudor, dr. hab., Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
• Volentir Ion, dr., conf. univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

Reprezentant al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Secţia ştiinţe exacte - Rusu Emil, dr. hab. conf. cerc.;
Reprezentant al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova - Grosu Viorel

Rapoartele de autoevaluare ale organizaţiilor de referinţă şi concluziile comisiilor specializate de evaluare pot fi consultate pe site-ul CNAA htp://www.cnaa.md la următoarele pagini:

Raport de autoevaluare a Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM pe profilul de cercetare Fiziologie şi Sanocreatologie pentru anii 2005-2009

Avizul Comisiei specializate de evaluare a Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM pentru anii 2005-2009.Profilul de cercetare: Fiziologia şi Sanocreatologia

Raportul de autoevaluare a Institutului de Energetică al AŞM -profil-Inginerie şi tehnologii energetice anii 2005-2009

Avizul Comisiei specializate de evaluare a Institutului de Energeticг al AŞM profilul Inginerie şi Tehnologii Energetice anii 2005-2009

Vom fi recunoscători pentru amabilitatea de a ne prezenta opiniile Dumneavoastră privind subiectul abordat pe adresa electronică