Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


03.00.11 – Histologie, citologie, biologia dezvoltării


Aprobat
Şedinţa Comisiei de atesatre
de la 23 decembrie 2004

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se oferă gradul ştiinţific
Biologie, Medicină

Formula specialităţii Histologia, Citologia şi Embriologie este ştiinţa care studiază forma, structura şi modificările morfologice la nivel celular şi tisular ale organismului uman pe parcursul etapelor ontogenezei pre- şi postnatale, în strânsă corelaţie cu funcţia şi într-o viziune integrativă, unitară cu mediul ambiant.

Direcţii de cercetare
Utilizând un bogat arsenal de metode macromicroscopice, histologice, histochimice, citologice, ultramicroscopice, neurohistologice, neurohistochimice, imunologice, etc. se studiază:


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 03.00.11 Histologie, Citologie şi Embriologie necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: biologie moleculară, biochimie, fiziologia omului şi animalelor, anatomie patologică, oncologie şi radioterapie, medicina socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii.

Problemele, legate de structura macroscopică a organelor şi sistemelor de organe se referă la specialiotatea „Anatomia omului”.

Specialităţile “Chirurgie”, „Chirurgie pediatrică”, “Obstetrică şi ginecologie”, „Urologie” studiază etiologia, patogeneza, clinica, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia maladiilor organelor şi sistemelor de organe ale organismului uman. Particularităţile şi legităţile morfofuncţionale ale sistemului nervos periferic în organele aparatului locomotor sunt utilizate în determinarea metodelor ce ţin de tratamentul chirurgical, la fel şi în determinarea programului terapeutic şi profilactiv.

Specialităţile “Pediatrie”, “Boli interne”, “Neurologie”, nu cercetează modificările microstructurale ale organelor şi sistemelor de organe.

Studierea aprofundată la nivel celular şi tisular şi cunoaşterea raportului dintre structură şi funcţie în dependenţă de vârstă, sex şi tip constituţional se referă la specialitatea “Histologie, Citologie şi Embriologie”.

Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Nicolae Eşanu, doctor în biologie, profesor universitar, şef catedră Histologie, Citologie şi Embriologie

Recenzent:

  1. Anatol Cernîi, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, conducător al sectorului de morfopatologie al Institutului Oncologic