Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 2011

Teze aprobate [13]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Cooperarea şi exportul serviciilor educaţionale: experienţa mondialăeconomie 24.02.2011
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Strategia de reformă a legislaţiei naţionale în contextul integraţionist europeandrept 24.02.2011
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Principiile răspunderii juridicedrept 24.02.2011
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Principiile democraţiei pluraliste în organizarea şi funcţionarea Parlamentului Republicii Moldovadrept 24.02.2011
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Restructurarea şi perfecţionarea managementului în autorităţile administraţiei publice locale (primăria Techirghiol)economie 31.03.2011
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Non-discriminarea prin prisma principiului fundamental de drept al egalităţii drept 12.05.2011
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Integrarea şi interoperabilitatea transportului feroviar în Europaeconomie 12.05.2011
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
DH Conceptul infracţiunii militare în dreptul penaldrept 05.10.2011
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Instituţii de tip Ombudsman în ţările Uniunii Europene şi în statele limitrofedrept 05.10.2011
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Răspunderea pentru evaziunea fiscală reglementată de legislaţia penală a Românieidrept 05.10.2011
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Responsabilitatea şi răspunderea judecătorilor în exercitarea justiţieidrept 22.12.2011
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Perfecţionarea gestiunii calităţii produselor ca factor al competitivităţii întreprinderiieconomie 22.12.2011
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată minorului: probleme juridice şi socio – psihologicedrept 22.12.2011
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)