Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 2016

Teze aprobate [16]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Interactivitatea multidimensională bazată pe utilizarea TIC în didactica limbii francezefilologie 25.02.2016
10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
D Personalitatea infractorului: aspecte criminologicedrept 21.04.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
DH Obligaţiile pozitive şi negative ale statutului prin prisma CEDOdrept 25.02.2016
12.00.10 - Drept internaţional public
D Optimizarea sistemului de gestiune a mediului în porturile maritimeeconomie 25.02.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Valorificarea criminalistică a microobiectelor în activitatea de cercetare a infracțiunilordrept 21.04.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Impactul psihodinamicii neurocerebrale asupra adaptării sociale a adolescențilorpsihologie 06.10.2016
19.00.05 - Psihologie socială
D Tehnica legislativă penalădrept 05.07.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Vinovăţia penală: concept şi caracterizaredrept 06.10.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Reglementarea juridică a aplicării valorii în vamă la mărfurile importate în Republica Moldovadrept 06.10.2016
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Formele răspunderii juridice în dreptul interndrept 06.10.2016
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Precedentul judiciar în sistemul de drept contemporandrept 06.10.2016
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Eficientizarea utilizării surselor externe de finanțare în dezvoltarea economiei Românieieconomie 06.10.2016
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Dezvoltarea managementului impozitelor şi taxelor în administrarea fiscală a agenţilor economici din România după aderare la Uniunea Europeanăeconomie 15.11.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Rolul mijloacelor materiale de probă în procesul penaldrept 28.12.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Asigurarea organizatorico-metodică de dezvoltare stabilă a întreprinderii portuareeconomie 15.11.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Gеstіunea corporаtіvă şі controӏuӏ în societățile comerciale pe acțiuni în Românіа după integrarea în Unіunеа Еuropеаnăeconomie 28.12.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)