Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 2010

Teze aprobate [14]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Master-planul, instrument de baza în managementul modern al Serviciilor de alimentare cu apă si de canalizareeconomie 29.04.2010
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Migraţia forţei de muncă în condiţiile economiei de piaţă (Analiza contextului ţărilor de vest CSI – UE)economie 18.03.2010
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Raporturile juridice de muncă ale personalului ambarcatdrept 11.02.2010
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Obiectivitate şi subiectivism în expertiza criminalisticădrept 18.03.2010
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Taxonomia paradigmatică şi sintagmatică în terminologia dreptului comunitarfilologie 18.03.2010
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
D Eficientizarea operaţiunilor de export–import: aspecte metodologiceeconomie 18.03.2010
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Optimizarea investiţiilor străine în contextul politicii economice a Republicii Moldovaeconomie 18.03.2010
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Aplicarea managementului performant în gestionarea proiectelor antreprenoriale moderneeconomie 29.04.2010
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Managementul activităţii funcţionarului public în administraţia locală din primărieeconomie 05.07.2010
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Tactica interceptării şi înregistrării comunicărilordrept 29.04.2010
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Cercetarea criminalistică a locului faptei în cauzele privind furturile din apartamentedrept 03.06.2010
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Mecanisme politice şi juridice privind asigurarea dreptului la siguranţă a cetăţeanuluidrept 03.06.2010
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Protecţia autonomiei localedrept 06.10.2010
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Locul şi rolul partidelor politice în exercitarea puterii de statdrept 06.10.2010
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept