Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dirijarea strategică a organizaţiilor sportive cu specific în sporturi de luptă prin consolidare inovaţională


Autor: Tipa Lazăr
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Viorel Dorgan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Consultant ştiinţific: Anatolie Budevici
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
CSS: DH 40-13.00.04-27.03.08
Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 februarie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.61 Mb / în română

Cuvinte Cheie

organizaţie sportivă, sporturi de luptă, dirijare, strategie, consolidare inovaţională, eficacitate, antrenor – manager

Adnotare

Cercetarea prezentă a fost elaborată în direcţia formulării şi implementării strategiilor generale şi operaţionale prin intermediul consolidării inovaţionale .

Obiectivele fixate au fost corelate cu posibilităţile reale de dirijare a organizaţiilor sportive cu specificul sporturilor de luptă (lupte greco-romane,libere,judo), au fost apreciate conţinuturile procesului de dirijare strategică din cadrul teoriei şi metodicii dirijării organizaţiilor sportive, precum şi elaborarea unei concepţii de consolidare inovaţională adecvate, a conţinutului modelelor de pregătire strategică. În lucrare s-a demonstrat că, în procesul dirijării organizaţiei sportive prin consolidare inovaţională, în vederea luării şi implementării deciziilor strategice, a prefigurării unui comportament competitiv al sportivilor, se va ţine cont atât de cultura organizaţiei sportive, cât şi de a controlul pedagogic al acestuia, precum şi de ideile contextuale formulate de către managerii – antrenori. Astfel pregătirea studenţilor din instituţiile de învăţământ superior de cultură fizică poate fi realizată numai cu crearea posibilităţii ample de aplicare a strategiilor de dirijare a organizaţiei sportive în vederea eficientizării sale prin consolidarea inovaţională.

Rezultatele cercetării au fost verificate şi implementate în cadrul procesului de dirijare a organizaţiei sportive, cu specific în sporturi de luptă din cadrul Clubului Sportuiv al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Botoşani, Bacău, Iaşi etc.

Aplicarea îndrumarelor metodice elaborate în cadrul cercetării, ce includ strategii manageriale în procesul de pregătire ale specialiştilor în domeniul educaţiei fizice şi sportului, contribuie la formarea competenţelor manageriale, necesare însuşirii cunoştinţelor teoretico-practice a procesului instructiv-educativ.

Cuprins


CAPITOLUL 1 Probleme teoretico-metodice ale managementului structurării organizaţiilor sportive şi a dezvoltării acestora în contextul strategiilor manageriale şi al consolidării inovaţionale.
 • 1.1. Sistemul structurării firmelor sportive din Republica Moldova şi România în contextul consolidării organizaţionale
 • 1.2. Probleme actuale specifice strategiei şi conţinutului managementului – caracteristici, componente şi abordări variate ale anatomiei strategiei
 • 1.3. Managementul organizaţiilor sportive şi funcţiile sale
 • 1.4. Strategiile de bază, adecvate elaborării de prognoze şi inovarea, instrument de eficientizare a performanţelor la nivelul organizaţiilor sportive
 • 1.5. Consolidarea inovaţională, variantă strategică de dezvoltare a organizaţiei sportive

CAPITOLUL 2 Metodele, organizarea şi aprobarea rezultatelor cercetării
 • 2.1. Metodele de cercetare
 • 2.2. Analiza, sinteza şi generalizarea datelor literaturii de specialitate
 • 2.3. Examinarea documentaţiei de lucru din cadrul procesului de pregătire a antrenorilor manageri
 • 2.4. Chestionarea sociologică (anchetare, discuţii)
 • 2.5. Observaţiile pedagogice
 • 2.6. Nota de experţi, rating şi autoapreciere
 • 2.7. Experimentul pedagogic
 • 2.8. Prelucrarea matematică a datelor statistice şi prezentarea lor grafică
 • 2.9. Organizarea cercetării

CAPITOLUL 3 Determinarea cunoştinţelor şi priceperilor manageriale necesare studenţilor instituţiilor de educaţie fizică în cadrul disciplinei „strategii manageriale în sport
 • 3.1. Managerul inovator şi modelarea simulativă a organizaţiei sportive ca sistem social cu reacţie informaţională
 • 3.2. Conţinutul şi structura teoretică a activităţii manageriale profesionale în cadrul îndrumarului metodico-didactic „Strategii şi management strategic în organizaţiile sportive şi antrenament”
 • 3.3. Consolidarea cercetării prin educaţie şi cunoaştere

CAPITOLUL 4 Argumentarea experimentală a utilizării consolidarii inovaţionale în cadrul disciplinei „strategii manageriale în sport”
 • 4.1. Reproiectarea şi modernizarea prin schimbare a managementului unei organizaţii cu specific în sporturile de luptă
 • 4.2. Proiectul instituţional de dezvoltare a clubului sportiv cu specific în sporturile de luptă
 • 4.3. Aprecierea nivelului cunoştinţelor teoretice şi practice în baza datelor obţinute prin utilizarea consolidării inovaţionale în cadrul disciplinei „Strategii manageriale în sport”