Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Valoarea educaţională a etnografiei comunicării la nivelul universitar al limbii române pentru alolingvi


Autor: Căruntu Nina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Tatiana Callo
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Etnografia comunicării, etnografia limbajului /vorbirii, comunitate de comunicare /de vorbire, competenţă sociolingvistică, sociolect, competenţă de comunicare, cod de comunicare, competenţă informaţională, antropologia comunicării, orientare sociofugă /sociopetă, autoreglaj verbal, comportament verbal, act tranzacţional, mesaj, themata, socius, ecosistem, practică langajieră, maturitate culturală, sociologizare, act de limbaj

Adnotare

Valoarea educaţională a etnografiei comunicării la nivelul universitar al limbii române pentru alolingvi”, Specialitatea 13.00.01 - Pedagogie generală Cercetarea respectivă vizează procesul de educaţie lingvistică la nivelul universitar al limbii române pentru alolingvi din perspectiva etnografiei comunicării şi răspunde unor necesităţi pedagogice praxiologice.

Dimensiunea teoretică a lucrării include re/definirea unor noţiuni de bază (etnografia comunicării, sociolect, competenţă sociolingvistică, competenţă de comunicare, orientare sociofugă/ sociopetă etc.); determinarea factorilor socioculturali şi pedagogici (factorul relaţiilor formative subiect – ecosistem; factorul modelării personalităţii studentului ca reprezentant social , factorul sociologizării, a maturităţii culturale, autoreglajului etc.) şi elaborarea, în această bază, a Modelului valorizării educaţionale a etnografiei comunicării la nivelul universitar al limbii române pentru alolingvi şi a Testimoniului educaţional al etnografiei comunicării - formarea sociolectului.

Dimensiunea experimentală implică ilustrarea mecanismelor de achiziţionare de către studenţii alolingvi a unui repertoriu verbal variat în limba română, adaptabil la diverse situaţii, descrierea procesului de aplicare a Testimoniului educaţional al etnografiei comunicării – formarea sociolectului.

S-a constatat şi s-a demonstrat că formarea competenţelor specifice nu este un scop în sine sau doar reflexul cercetării teoretice, ci are valoare practică pentru perfecţionarea practicii educaţionale cu scopul obţinerii unor rezultate mai bune, solicitate de noile orientări de integrare europeană la nivelul învăţămîntului universitar. S-a ilustrat, în baza procesului de formare a sociolectului studenţilor alolingvi, importanţa deschiderii pentru altul (fenomenul socius) şi a conştientizării ambivalenţei personale.