Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Dezvoltarea competenţelor comunicative la elevii din învăţământul profesional în cadrul predării/învăţării limbii străine


Autor: Afanas Aliona
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Nicolae Silistraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Cuvinte Cheie

comunicare, comunicare didactică, învăţământ profesional iniţial, limbă franceză aplicată, competenţă de comunicare, competenţă profesională, curriculum, competenţe, obiective generale/de referinţă/specifice, competenţă lingvistică: subcompetenţă lexicală, subcompetenţă gramaticală, subcompetenţă semantică, subcompetenţă fonologică, subcompetenţă ortografică, subcompetenţă ortoepică; competenţă sociolingvistică; competenţă pragmatică: subcompetenţă discursivă, subcompetenţă funcţională, activitate educaţională

Cuprins


CAPITOLUL I. Repere psihopedagogice de dezvoltare a competenţelor comunicative la elevi
  • 1.1. Comunicarea: concepte, teorii şi modele
  • 1.2. Impactul comunicării didactice asupra dezvoltării competenţelor comunicative
  • 1.3. Conceptul de competenţă şcolară ca bază pentru dezvoltarea competenţei profesionale

CAPITOLUL II. Componentele competenţelor comunicative la limba străină în colegiu
  • 2.1. Dezvoltarea competenţei lingvistice la elevii din colegiu
  • 2.2. Dezvoltarea competenţei sociolingvistice la elevii din colegiu
  • 2.3. Dezvoltarea competenţei pragmatice la elevii din colegiu

CAPITOLUL III. Experimentul pedagogic de dezvoltare a competenţelor comunicative la elevii din colegiu
  • 3.1. Experimentul de constatare a competenţelor comunicative
  • 3.2. Modelul de dezvoltare a competenţelor comunicative
  • 3.3. Tehnici de dezvoltare a competenţelor comunicative
  • 3.4. Valori formate prin tehnici de dezvoltare a competenţelor comunicative