Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contribuţii ale pedagogiei postmoderne italiene la fundamentarea epistemică a ştiinţelor educaţiei


Autor: Ispas Cristina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Sorin Cristea
doctor, profesor universitar
Consultant ştiinţific: Ludmila Papuc
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 noiembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Cuvinte Cheie

ştiinţă, artă, educaţie, structuri epistemice, epistemologie pedagogică, postmodernism, pedagogie postmodernă, ştiinţele educaţiei, nucleu “tare”

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii generale şi propuneri, bibliografia, din 221 numiri, 19 anexe, 137 pagini text de bază. Rezultatele sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: teoria şi istoria pedagogică. Scopul lucrării: Stabilirea valenţelor pedagogiei postmoderne italiene şi contribuţia acestora asupra fundamentării epistemologice a ştiinţelor educaţiei.

Obiectivele lucrării: 1.Analiza contextului epistemologic postmodern al educaţiei; 2.Analiza parcursului epistemologic al pedagogiei; 3.Fundamentarea statutului pedagogiei în cadrul ştiinţelor educaţiei; 4.Identificarea şi interpretarea valenţelor pedagogiei postmoderne italiene; 5.Stabilirea liniamentelor de reflexie a valenţelor pedagogiei postmoderne asupra dezvoltării epistemice ale ştiinţelor educaţiei; 6.Argumentarea impactului valenţelor pedagogiei postmoderne italiene asupra dezvoltării epistemice a ştiinţelor educaţiei.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea ştiinţifică a cercetării este de tip teoretic – identificarea structurilor epistemice ale pedagogiei care conferă practicilor pedagogice dinamism şi eficienţă. Semnificaţia teoretică a lucrării rezidă în: dezvoltarea conceptului de educaţie (ca proces de: creştere, enculturaţie, învăţare, formare); dezvoltarea conceptului de pedagogie: (ca ştiinţă, ca disciplină, ca artă şi practica educaţională, ca filozofie); fundamentarea principiilor de valorificarea valenţelor pedagogiei italiene postmoderne privind dezvoltarea epistemică a ştiinţelor educaţiei; fundamentarea conceptelor care reprezintă „nucleul tare al pedagogiei în context postmodern”.

În cercetare s-a realizat o problemă ştiinţifică de o importanţă majoră: identificarea şi interpretarea valenţelor epistemice ale pedagogiei postmoderne italiene din perspectiva fundamentării epistemice a ştiinţelor educaţiei cu referire la filosofia şi teoria educaţiei, teoria curriculumului în cadrul unor nuclee tematice constituente ale paradigmei pedagogice.

Valoarea aplicativă a tezei costă în contribuţia pe care o aduce la o mai bună înţelegere problematicii generale a pedagogiei postmoderne. Teza oferă suport ştiinţific pentru elaborarea unor lucrări ştiinţifice, manuale, cursuri în domeniului pedagogic. În acelaşi timp, teza poate constitui un instrument de lucru util atât pedagogilor, cât şi politicienilor implicaţi în fundamentarea politicilor în domeniul educaţiei.

Implementarea rezultatelor s-a realizat în cadrul Programului sectorial (proiect european) pentru Dezvoltarea Resurselor Umane ş instituţiilor de învăţământ superior din România şi Moldova.