Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Educarea culturii politice la elevii claselor liceale


Autor: Atoum Raid Ali
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2004
Conducător ştiinţific: Vladimir Guţu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 octombrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2004

Autoreferat

Adobe PDF document0.22 Mb / în română

Cuvinte Cheie

cultură politică, socializare politică, concepţia culturii politice, structura culturii politice, funcţiile culturii politice, tipurile de culturi politice, model pedagogic, influenţe pedagogice, orientări politice, reprezentări şi convingeri politice, norme şi tradiţii politice, cultura participării politice, cultura activităţii politice, curriculum, tehnologia educării culturii politice

Adnotare

Cercetarea este dedicată problemei formării culturii politice la elevii claselor liceale. În lucrare a fost realizată caracterizarea comparativă a diferitelor tratări ale noţiunii de „cultură politică”, s-a elaborat modelul pedagogic al influenţelor multifactoriale, orientate spre educarea culturii politice a elevilor, au fost formulate cerinţe faţă de formarea culturii politice a liceenilor ca subiecţi ai vieţii politice a societăţii civile în formare. În afară de aceasta, s-au stabilit structura şi esenţa verigilor mai importante de interacţiune a pedagogului şi elevului în procesul educaţional.

Modelul pedagogic, elaborat în baza abordărilor sistemice, constructiv formative, curriculare, a fost validat în cadrul experimentului realizat în unele licee din Republica Moldova.