Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / iunie /

Proiectarea curriculum-ului de consiliere şcolară


Autor: Lavinia-Nicoleta Jipa
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Vladimir Guţu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 iunie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 septembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Cuvinte Cheie

autocunoaştere, autodirijare a învăţării, comunicare, consiliere şcolară, creativitate, curriculum, curriculum centrat pe competenţe, curriculum centrat pe rezultate, dezvoltare integrală, evaluare a curriculum-ului, modele de proiectare a curriculum-ului, proiectarea curriculum-ului, rezolvare a problemelor de grup

Adnotare

Prin proiectarea curriculum-ului de consiliere şcolară intenţionăm să schimbăm activitatea tradiţională de dirigenţie cu practice determinate de nevoile de dezvoltare ale elevilor, asigurându-le dezvoltarea competenţelor personale şi sociale. Promovăm un model alternativ de proiectare, în baza principiilor formulate de către William Spady în 1994, modelul centrat pe rezultate. Acest model implică un demers complex: 1. descrierea rezultatelor finale ale consilierii; 2. elaborarea criteriilor de apreciere a rezultatelor; 3. consiliere elevilor pentru dezvoltarea competenţelor preconizate; 4. evaluarea rezultatelor elevilor. Proiectarea curriculum-ului experimental a fost aplicat în două variante: centrarea pe dezvooltarea de competenţe şi dezvoltarea integrală a personalităţii. Diferenţa între cele două modele de proiectare constă în faptul că modelul centrat pe competenţe urmăreşte dezvoltarea competenţelor subsumate unei competenţe esenţiale (autocunoaşterea, autodirijarea învăţării, comunicarea, rezolvarea de probleme de grup, creativitatea), iar modelul centrat pe dezvoltarea integrală acordă egală importanţă competenţelor, orientându-se spre satisfacerea nevoilor personale, de formare a elevilor. Activitatea practica a cercetării s-a realizat la Grupul Şcolar “George Călinescu”, Bucureşti şi a implicat 150 de elevi şi 6 diriginţi prin aplicarea de către diriginţi a programelor formative de consiliere. Evaluarea curriculum-ului experimentat a constat în înregistrarea progreselor elevilor şi identificarea aprecierilor favorabile asupra curriculum-ului.

Cuprins


CAPITOLUL I: Curriculum-ul de consiliere şcolară – fundamentări teoretice şi practici alternative
 • 1.1 Dimensiuni ale consilierii şcolare
 • 1.2. Abordări ale curriculum-ului de consiliere şcolară

CAPITOLUL II: Modele alternative de proiectare a curriculum-ului de consiliere şcolară
 • 2.1. Caracteristici şi determinări ale proiectării curriculum-ului
 • 2.2. Modele tradiţionale şi moderne de proiectare a curriculum-ului
 • 2.3. Profesorul ca proiectant al curriculum-ului

CAPITOLUL III: Repere metodologice ale proiectării curriculum-ului de consiliere şcolară centrat pe rezultate
 • 3.1. Demers de proiectare a noului curriculum de consiliere şcolară
 • 3.1.1. Oportunitatea dezvoltării unui nou curriculum de consiliere şcolară
 • 3.1.2. Etapa de pre-proiectare a curriculum-ului de consiliere şcolară centrat pe rezultate
 • 3.1.3. Etapa de proiectare a curriculum-ului de consiliere şcolară centrat pe rezultate
 • 3.2. Modularizarea curriculum-ului de consiliere şcolară

CAPITOLUL IV. Experimentarea noului curriculum de consiliere şcolară centrat pe rezultate
 • 4.1. Metodologia experimentării curriculum-ului de consiliere şcolară centrat pe rezultate
 • 4.2. Calendarul experimentării
 • 4.3. Desfăşurarea activităţii de experimentare
 • 4.3.1. Programe experimentale de consiliere şcolară
 • 4.3.2. Rezultate ale evaluărilor iniţiale
 • 4.3.3. Aplicarea programelor de consiliere
 • 4.4. Evaluarea curriculum-ului experimental centrat pe rezultate
 • 4.5. Concluzii ale experimentării curriculum-ului de consiliere şcolară centrat pe rezultate