Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Comunicarea didactică - model de formare a competenţelor comunicative la elevii ciclului primar


Autor: Dumitru Orosan
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Nicolae Silistraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 ianuarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 378.126

Adobe PDF document 1.54 Mb / în română
147 pagini


Cuvinte Cheie

arie curriculară, capacităţi de comunicare, competenţele de comunicare, comportament lingvistic, comunicare didactică, comunicare educaţională,conţinut cognitiv, conţinuturi educaţionale, curriculum educaţional, obiective educaţionale, sarcini educaţionale

Adnotare

Scopul cercetării constă în stabilirea condiţiilor şi relaţiilor psihopedagogice de formare a competenţelor comunicative la elevii claselor primare şi în elaborarea modelului pedagogic adecvat.

Comunicarea didactică ca mijloc de formare a competenţelor comunicaiuve la elevi reprezintă veriga principală a modelului elaborat. Modelul pedagogic de formare a competenţelor comunicative la elevi, are la bază o abordare conceptuală (teoretica) şi curriuclară (parxiologică) şi include elementele: conceptele cheie (comunicarea didactică, comunicarea verbală, competenţele comunicative), principiile formării competenţelor comunicative, module curriculare şi programul experimental.

În cercetare se argumentează dintr-o nouă perspectivă rolul comportamentului comunicaţional „învăţător-elev”, „elev-elev” în formarea competenţelor comunicative la elevi.

Modelul pedagogic a fost validat în cadrul experimntului formativ din şcolile Târgu Mureş.

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele psihopedagogice ale formării competenţelor comunicative la elevii de vârstă şcolară mică din perspectiva comunicării didactice
  • 1.1. Comunicarea didactică: definirea şi caracteristici de bază
  • 1.2. Comunicare şi învăţare la elevii claselor primare din perspectiva psihopedagogică
  • 1.3. Particularităţile psihologice şi comunicative ale elevilor claselor primare
  • 1.4. Comunicarea în clasa de elevi - condiţie de formare a competenţelor comunicative la elevi

CAPITOLUL II. Modelul pedagogic de formare la elevii claselor primare a competenţelor comunicative din perspectiva comunicării didactice
  • 2.1. Conceptualizarea modelului pedagogic de formare la elevii claselor primare a competenţelor comunicative
  • 2.2. Validarea experimentală a modelului pedagogic de formare la elevii claselor primare a competenţelor comunicative