Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Valoarea formativă a limbajului pedagogic acţional


Autor: Maria Suruceanu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Tatiana Callo
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 aprilie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document1.69 Mb / în română

Teza

CZU 37.018.46(043-2)

Adobe PDF document 5.49 Mb / în română
146 pagini


Cuvinte Cheie

limbaj, acţiune, acţiune formativă, limbaj pedagogic acţional, limbaj educaţional, extensiunea limbajului, intensiunea limbajului, metalimbaj, interpretare, fenomen pedagogic, dezvoltare profesională, explicaţie pedagogică, triada acţiune-competenţă-produs, limbajul respectului, limbajul colaborării, limbajul metodologic, limbajul analizei, limbajul soluţionării, limbajul experienţei, limbajul disponibilităţii, limbajul negocierii, limbajul reflecţiei, limbajul relevanţei, competenţă de limbaj pedagogic, semnificare terminologică

Adnotare

Cercetarea Valoarea formativă a limbajului pedagogic acţional este generată de noile orientări în procesul de formare continuă a cadrelor didactice şi vizează valorificarea limbajului pedagogic acţional ca unul din mijloacele dezvoltării profesionale.

Dimensiunea teoretică pune în valoare conceptul de limbaj în general, cel de limbaj pedagogic în special şi conceptul de limbaj pedagogic acţional în particular. În baza unor teorii, concepte, idei este evidenţiată importanţa limbajului în dezvoltarea umană şi cea profesională, a relaţiei de parteneriat a pedagogilor, procesul transmiterii experienţei profesionale prin acceptarea influenţei pozitive, rolul acţiunii ca factor de asigurare a succesului prin utilizarea limbajului pedagogic etc. Prin analiza acestor idei, este definită noţiunea de limbaj pedagogic acţional şi cea de competenţă de limbaj pedagogic, este elaborat ansamblul funcţiilor limbajului pedagogic, iar, în această bază, tipologia limbajului pedagogic acţional, tipologia competenţelor de limbaj pedagogic.

Pornind de la aceste repere, a fost elaborată Paradigma limbajului pedagogic acţional, care proiectează un proces de formare profesională continuă, avînd ca produs competenţele de limbaj, iar ca finalitate – confirmarea în profesia de pedagog prin contribuţia limbajului pedagogic acţional.

Dimensiunea aplicativă a investigaţiei vizează organizarea şi realizarea experimentului pedagogic în baza Paradigmei limbajului pedagogic acţional într-un proces de dezvoltare profesională a cadrelor didactice. Rezultatele experimentului demonstrează formarea competenţelor de limbaj pedagogic cadrelor didactice şcolare: competenţa explicaţiei pedagogice, competenţa de interpretare a influenţei pedagogice, competenţa de comentare a experienţei profesionale, competenţa de semnificare terminologică, competenţa de justificare a fenomenelor pedagogice, competenţe care consemnează valoarea formativă a limbajului pedagogic acţional în dezvoltarea profesională şi confirmarea cadrelor didactice şcolare în profesia de pedagog.

Cuprins


CAPITOLUL I . Analiza conceptuală a limbajului pedagogic
  • 1.1. Limbajul ca fenomen complex al activităţii umane
  • 1.2. Dimensiunea conceptuală a limbajului pedagogic
  • 1.3. Abordarea acţională şi rolul ei în valorificarea limbajului pedagogic

CAPITOLUL II. Interpretarea endocentrică a valorilor limbajului pedagogic acţional
  • 2.1. Funcţiile limbajului pedagogic acţional
  • 2.2. Rolul limbajului pedagogic acţional în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
  • 2.3. Paradigma limbajului pedagogic acţional

CAPITOLUL III. Valorificarea comportamentului profesional al cadrelor didactice şcolare din perspectiva limbajului pedagogic
  • 3.1. Diagnosticarea comportamentului profesional al cadrelor didactice
  • 3.2. Contribuţia limbajului pedagogic acţional la dezvoltarea comportamentului profesional
  • 3.3. Valenţele formative ale limbajului pedagogic acţional