Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / august /

Pregătirea tehnică a voleibaliştilor juniori prin aplicarea analizei video


Autor: Onesim Florin
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2016
Conducători ştiinţifici: Alexandru Păcuraru
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

doctor în educație fizică și sport, profesor universitar, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, Universitatea Vasile Alecsandri”,, Bacău, România
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 august 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.24 Mb / în română

Teza

CZU 796.015.134+796.325:796.012

Adobe PDF document 4.55 Mb / în română
186 pagini


Cuvinte Cheie

pregătirea tehnică, corectarea greşelilor, joc de volei, procedee tehnice, analiză video, metode de corectare, metodologie, metode de antrenament, juniori, particularități psiho-motrice și biologice.

Adnotare

Scopul cercetării îl constituie stabilirea fundamentelor teoretice şi metodologice privind pregătirea tehnică a voleibaliștilor juniori de 15-16 ani prin intermediul analizei video.

Obiectivele lucrării:

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în faptul că cercetarea în cauză își propune depistarea unor metode și mijloace noi privind pregătirea tehnică a voleibaliștilor juniori prin intermediul programului de analiză video.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul cercetat constituie îmbunătăţirea metodologiei pregătirii voleibaliştilor juniori de 15-16 ani, prin intermediul analizei video, în vederea prevenirii și corectării greșelilor de tehnică specifice principalelor procedee tehnice din jocul de volei.

Semnificaţia teoretică a lucrării reiese din faptul că prin intermediul implementării analizei video s-a obţinut un nou model de antrenament, care îşi are finalitatea în sporirea nivelului pregătirii tehnice a voleibaliștilor juniori de 15-16 ani.

Valoarea aplicativă a lucrării este dată de posibilitatea aplicării în practică a metodologiei pregătirii tehnice a voleibaliștilor juniori prin intermediul întrebuințării analizei video de către profesorii/antrenorii de volei într-un timp foarte scurt şi cu resurse materiale reduse.

Aprobarea rezultatelor științifice. Implementarea metodologiei propuse de noi, în cadrul antrenamentului, s-a realizat pe grupa experiment C.S.S. „Nicu-Gane” Fălticeni şi pe grupa martor LPS Piatra-Neamţ. Datele obţinute în urma cercetării ştiinţifice au fost prezentate în diferite materiale editate în culegerile Conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale din România şi Republica Moldova. Rezultatele sunt disponibile şi pot fi consultate în procesul de instruire şi antrenament al voleibaliştilor juniori.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICO-METODICE PRIVIND PREGĂTIREA SPORTIVĂ AVOLEIBALIȘTILOR JUNIORI
 • 1.1. Aspecte metodologice privind organizarea antrenamentului sportiv la nivel de juniori, vârsta 15-16 ani
 • 1.2. Tendințe generale și specifice în pregătirea tehnică a voleibaliștilor juniori de diferite nivele
 • 1.4. Particularităţile biologice şi psiho-motrice a sportivilor la vârsta de 15-16 ani care practică jocul de volei
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. STUDIU CONSTATATIV REFERITOR LA NIVELUL PREGĂTIRII SPORTIVE A VOLEIBALIŞTILOR JUNIORI PRIN INTERMEDIUL ANALIZEI VIDEO

 • 2.1. Metodologia și organizarea cercetării
 • Analiza opiniilor specialiştilor cu privire la eficacitatea utilizării analizei video la corectarea greşelilor de execuţie a principalelor procedee tehnice în jocul de volei
 • 2.3. Aprecierea indicilor somatici, morfologici şi fizici ai voleibaliştilor de 15-16 ani
 • 2.4. Aprecierea indicilor funcţionali ai voleibaliştilor de 15-16 ani
 • 2.5. Aprecierea nivelului pregătirii tehnice a voleibaliştilor de 15-16 ani
 • 2.6. Analiza video a parametrilor spaţiali privind execuția procedeelor tehnice la voleibaliştii de 15-16 ani
 • 2.7. Argumentarea conţinutului programului experimental de pregătire a voleibaliştilor prin intermediul analizei video
 • 2.8. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENȚEI APLICĂRII ANALIZEI VIDEO ÎN PREGĂTIREA TEHNICĂ A VOLEIBALIȘTILOR JUNIORI

 • 3.1.Analiza şi interpretarea rezultatelor parametrilor testării antropometrice şi fizice ale voleibaliştilor de 15-16 ani
 • 3.2. Analiza şi interpretarea rezultatelor testării parametrilor funcţionali şi senzomotorii ale voleibaliştilor de 15-16 ani
 • 3.3. Dinamica parametrilor tehnici în urma implementării analizei video în cadrul pregătirii sportive a voleibaliștilor de 15-16 ani
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI