Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / august /

Valoarea pedagogică a activităţilor de fitness în socializarea femeilor de vârsta a doua


Autor: Gheorghiu Aurelian
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Svetlana Goncearuc
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Consultant ştiinţific: Boris Râşneac
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 august 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 decembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document16.00 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
168 pagini


Cuvinte Cheie

activități de fitness, sistem de socializare a femeilor, refacere în fitness, particularități morfofuncționale și psihomotrice, viață socială și de familie, metodologie, comportamentul femeilor, modelarea personalității, persoane feminine vîrsta 35-45 ani, model psihopedagogic

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 130 titluri, 120 pagini în partea fundamentală, 19 tabele, 49 figuri şi 6 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: pedagogie

Scopul cercetării îl constituie elaborarea şi implementarea unui model psihopedagogic, bazat pe mijloacele specifice fitness-ului în vederea socializării femeii de 35-45 de ani.

Obiectivele cercetării:

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în implementarea, unui model psihopedagogic bazat pe mijloacele specifice fitness-ului în vederea socializării femeii de vîrsta 35-45 ani.

Rezultatele obţinute au demonstrat o îmbunătăţire considerabilă a procesului de socializare a persoanelor incluse în experimentul pedagogic obţinînd coeficientul de stabilitate a grupului de la 2,72 în stadiul inițial de măsurare la 5,61 în stadiul final pe o scală cuprinsă între valorile 0 şi 7.

Problema ştiinţifică a constatat în stabilirea factorilor defavorizați care crează disensiuni considerabile în procesul de socializare a persoanelor feminine de vîrsta a doua şi în elaborarea unor tehnologii de socializare individuale şi în grup prin intermediul aplicării unor modele bazate pe mijloace din fitness.

Importanța teoretică constă în elaborarea şi argumentarea unui model psihopedagogic privind procesul de socializare a femeii la categoria de vârstă de 35 -45 de ani, cu ajutorul mijloacelor fitness-ului.

Valoarea aplicativă constă în punerea la dispoziţia antrenorilor şi instructorilor de FITNESS care lucrează cu femei la această categorie de vârstă a unui model psihopedagogic prin care să faciliteze procesul de socializare cu ajutorul mijloacelor din fitness.

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Conţinutul Programei de fitness elaborate pentru femeile la categoria de vîrstă 35-45 ani a fost implementat în cluburile de fitness din Galaţi şi în centrul de Kinetoterapie a facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii Dunărea de Jos, Galaţi pe parcursul anilor 2010-2012, în cadrul orelor de fitness.

Cuprins


1.FUNDAMENTAREA TEORETICĂ PRIVIND INFLUENŢA CULTURII FIZICE ASUPRA FENOMENULUI DE SOCIALIZARE A FEMEII
 • 1.1. Analiza procesului de socializare a fiinţei umane prin mijloacele culturii fizice
 • 1.2. Caracteristici conceptuale ale procesului de socializare
 • 1.3. Sursele de socializare în activităţi fizice şi formarea identităţii
 • 1.4. Femeia – Fenomen social
 • 1.5. Particularităţile sociometrice psiho-sociale şi morfo-funcţionale ale femeii de 35- 45 de ani7
 • 1.6. Aspecte teoretice şi metodice privind conceptul de fitness şi implementarea acestor mijloace în vederea socializării femeii de 35-45 ani
 • 1.7. Valorificarea socializării prin mijloacele loissir - fitness
 • 1.8. Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA STRUCTURII ŞI CONŢINUTULUI FENOMENULUI DE SOCIALIZARE PRIN PRACTICAREA EXERCIŢIILOR FIZICE DE CĂTRE FEMEI

 • 2.1. Metodele şi organizarea cercetări
 • 2.2. Stabilirea factorilor favorizanţi şi defavorizanţi în vederea integrării sociale a femeilor de vârsta a doua prin intermediul mijloacelor din fitness
 • 2.3. Stadiu actual privind socializarea femeii de vârsta a doua la nivel mondial, prin mijloacele culturii fizice
 • 2.4. Analiza rezultatelor chestionării sociologice şi a interviului la femeile de 35-45 de ani
 • 2.5. Analiza rezultatelor sociometrice iniţiale a subiecţilor incluşi în experimental constatativ
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA METODICO-ŞTIINŢIFICĂ A UNUI MODEL PSIHOPEDAGOGIC DE SOCIALIZARE A FEMEILOR DE VÂRSTA A DOUA PRIN MIJLOACELE FITNESS-ULUI

 • 3.1. Elaborarea unui model psihopedagogic de integrare socială a femeilor de 35-45 de ani prin utilizarea mijloacelor din fitness
 • 3.2. Analiza comparativă a rezultatelor testărilor funcţionale a subiecţilor incluşi în experimentul psihopedagogic
 • 3.3. Analiza comparativă a rezultatelor testărilor sociometrice obţinute în cadrul cercetării ştiinţifice
 • 3.4. Analiza rezultatelor statistice comparative ale testelor sociometrice a grupelor experiment și martor
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICO-METODICE