Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamentele pedagogice ale integralităţii dezvoltării profesionale a cadrelor didactice şi a educaţiei lingvistice a elevilor


Autor: Tatiana Callo
Gradul:doctor habilitat în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2007
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 ianuarie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document1.32 Mb / în română

Teza

CZU 37.013(043.3)

Adobe PDF document 3.04 Mb / în română
294 pagini


Cuvinte Cheie

formare continuă, dezvoltare profesională, educaţie lingvistică, integralitate, integralitate contextuală, mediu integrator, sistem integrator, sistem integrativ, educaţie postmodernă, competenţă profesională, sistem de referinţă, pedagog rationalis, profesor Mentalese, judecată pedagogică, responsabilitate lingvistică, credit profesional, libertate profesională, profesionalizarea profesorilor, ideologem profesional, competenţă conceptuală, competenţă comunicativă, enciclopedism, analiză de reţea, praxeogramă, ancoraj, acordaj, ecloziune

Adnotare

Lucrarea oferă o privire de ansamblu asupra unei probleme pedagogice actuale – formarea continuă prin prisma integralităţii dezvoltării profesionale a cadrelor didactice şi a educaţiei lingvistice a elevilor şi configurează un studiu ştiinţific al specificului dezvoltării profesionale în relaţia competenţe profesionale /disciplină şcolară.

Sînt re /definite conceptele de bază, este structurat un ansamblu conceptual propriu, se propune interpretarea pedagogică a integralităţii contextuale şi a elementelor ei componente, ca o nouă resursă a realizării formării continue.

Discursul analitic fundamentează formularea tezelor-criteriu ale educaţiei postmoderne ca mediu integrator în calitate de reguli de practică a cadrelor didactice, structurarea sistemului integrator şi a sistemului integrativ ca elemente de bază ale nucleului epistemic al integralităţii contextuale, a unui şir de principii ale integralităţii contextuale. Elaborarea Paradigmei integralităţii contextuale a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice şi a educaţiei lingvistice a elevilor este pertinentă prin reflectarea numeroaselor relaţii posibile şi alegerea valorilor pedagogice pentru acţiunea de formare – ansamblul unor noi competenţe profesionale: creditul profesional, responsabilitatea lingvistică, judecata pedagogică. Sistemul de referinţă al integralităţii contextuale completează repertoriul pedagogic, modifică şi adaptează dezvoltarea profesională.

Investigarea experimentală în baza Praxeogramei, în calitate de metodologie a implementării rezultatelor teoretice, a permis testarea şi validarea rezultatelor la nivelul de formare a ideologemului profesional şi proiectarea unei noi direcţii de cercetare pedagogică, cea a profesionalizării profesorilor ca o activitate de formare şi aplicare eficientă a competenţelor profesionale în raport cu educaţia elevilor prin devenirea permanentă a pedagogului rationalis.

Dimensiunea teoretico-ştiinţifică şi evoluţia aplicativă a fenomenului cercetat acreditează ideea conceptualizării integralităţii contextuale a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice şi a educaţiei lingvistice a elevilor, care obţine identitate pedagogică şi contribuie la amplificarea dezvoltării profesionale în baza unor noi competenţe profesionale.

CuprinsCAPITOLUL I. Conceptualizarea domeniului de dezvoltare profesională a cadrelor didactice şcolare
 • 1.1. Aspecte epistemologice ale formării continue a cadrelor didactice şcolare
 • 1.2. Constante ale formării continue a cadrelor didactice la nivel european şi naţional
 • 1.3. Dimensiunea conceptuală a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice

CAPITOLUL II. Educaţia lingvistică a elevilor: unele consideraţii definitorii
 • 2.1. Valoarea pedagogică a educaţiei lingvistice
 • 2.2. Comunicarea ca finalitate a educaţiei lingvistice
 • 2.3. Pragmatica limbii ca factor de semnificare a educaţiei lingvistice

CAPITOLUL III. Fundamentele teoretice ale integralităţii dezvoltării profesionale a cadrelor didactice şi a educaţiei lingvistice a elevilor
 • 3.1. Definirea integralităţii contextuale a dezvoltării profesionale şi a educaţiei lingvistice
 • 3.2. Educaţia postmodernă ca mediu integrator
 • 3.3. Bazele integralităţii contextuale a dezvoltării profesionale şi a educaţiei lingvistice

CAPITOLUL IV. Valorificarea experimentală a sistemului de referinţă al dezvoltării profesionale a profesorilor de educaţie lingvistică
 • 4.1. Stabilirea nivelului de competenţe profesionale ale profesorilor de educaţie lingvistică
 • 4.2. Formarea competenţelor profesionale ale profesorilor de educaţie lingvistică
 • 4.3. Validarea rezultatelor experimentului pedagogic de bază

CAPITOLUL V. Investigarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în practica profesională
 • 5.1. Designul experimentului pedagogic suplimentar la nivel de formatori locali
 • 5.2. Semnificaţii de integralitate în contextul atestării cadrelor didactice
 • 5.3. Variaţii ale formării iniţiale şi ale formării şcolare din perspectiva educaţiei lingvistice