Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul metodei Pilates asupra managementului centrelor sportive și condiției fizice


Autor: Nica Irene Teodora
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Anatolie Budevici
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română
Adobe PDF document0.55 Mb / în engleză

Teza

CZU 615.825:005+796(043.3)

Adobe PDF document 3.35 Mb / în română
197 pagini


Cuvinte Cheie

management, Pilates, centru sportiv, echilibrul corpului, compoziție corporală, coloana vertebrală, mușchii coapsei, forța abdominală

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie – 243 surse, 118 pagini, 5 anexe, 26 figuri, 16 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 8 articole științifice și prezentate în cadrul a 3 conferințe științifice.

Scopul cercetării constă în studierea fenomenului de justificare teoretică și verificare experimentală a eficacității condițiilor organizatorice și pedagogice pentru îmbunătățirea condiției fizice a femeilor din categoria de vârstă cuprinsă între 30 și 40 de ani prin metoda Pilates. Această metodă este analizată din două perspective, cea a centrului sportiv, care urmărește creșterea notorietății și a veniturilor, și cea a practicantului, interesat cu precădere de beneficiile aduse asupra stării generale de sănătate. Astfel, cercetarea abordează cele două elemente într-un studiu cu valențe interdisciplinare, dovedind pe baza metodelor de cercetare folosite, impactul pozitiv al metodei Pilates atât asupra condiției fizice a femeilor, dar și asupra veniturilor și clientelei centrului sportiv.

Obiectivele cercetării:

 1. Studierea conceptului de management în cadrul cluburilor sportive;
 2. Elaborarea unui model de competențe pentru managerul unui centru sportiv;
 3. Analiza impactului Metodei Pilates asupra managementului și veniturilor centrelor sportive;
 4. Argumentarea experimentală și valorificarea eficienței privind îmbunătățirea condiției fizice ale femeilor cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 ani prin programe specifice metodei Pilates.

Noutatea şi originalitatea cercetării constă tratarea unei teme neabordate anterior de către literatura de specialitate prin abordarea conceptelor de management și Pilates într-un studiu cu valențe interdisciplinare, dovedind pe baza metodelor de cercetare folosite, impactul pozitiv al metodei Pilates atât asupra condiției fizice a femeilor, dar și asupra veniturilor și clientelei centrului sportiv. Problema științifică importantă soluționată rezidă în elaborarea ghidului teoretico-practic (exerciții de tip Pilates), în selectarea, organizarea, fundamentarea teoretică şi experimentală a conținuturilor generatoare de strategii personalizate pentru femeile cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani.

Semnificația teoretică. O importanță deosebită este acordată consolidării și menținerii sănătății precum și formării unui stil de viață sănătos pentru femeile cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani. Metoda Pilates poate constitui o modalitate eficientă de a îmbunătăți condiția fizică a femeii, fiind probat pe parcursul prezentei lucrări impactul pozitiv pe care această disciplină îl poate avea asupra dezvoltării forței abdominale, echilibrului, compoziției corporale și îmbunătățirii mobilității coloanei vertebrale și a elasticității musculare. Organizarea corectă și sistematică a activității fizice a femeii și un stil de viață sănătos în această perioadă de vârstă pot încetini regresia stării fizice și psihice a corpului acesteia. În același timp, componenta managerială a centrele sportive din țară nu acordă importanță adaptării ofertelor de servicii pentru a pune la dispoziția femeilor cu vârsta între 30 și 40 de ani activități personalizate, element lipsă care poate impacta negativ bugetul de venituri al organizației.

Valoarea aplicativă a cercetării este dată de posibilitățile multiple de aplicare şi implementare în managementul centrelor sportive a antrenamentelor de Pilates, ce pot contribui deopotrivă la creșterea satisfacției clienților care vor resimți beneficiile supra condiției fizice, dar și la dezvoltarea organizației prin creșterea cifrei de afaceri și a numărului de clienți. Implementarea rezultatelor cercetării științifice. Rezultatele obținute au fost verificate şi constituie îmbunătățiri considerabile în ceea ce privește starea de sănătate și condiția fizică a femeilor cuprinse în experiment, determinate de implementarea celor patru categorii de exerciții de tip Pilates.

Cuprins


CAPITOLUL 1. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ ȘI METODICĂ REFERITOARE LA IMPACTUL METODEI PILATES ASUPRA MANAGEMENTULUI CENTRELOR SPORTIVE ȘI CONDIȚIEI FIZICE
 • 1.1. Mediul ambiant al managementului activității sportive. Locul și rolul metodei Pilates în managementul centrului sportiv
 • 1.2. Particularități organizatorice în cadrul centrului sportiv
 • 1.3. Aspecte introductive privind metoda Pilates
 • 1.4. Metoda Pilates - formă de practicare
 • 1.5. Particularitățile de vârstă ale femeilor de 30-40 de ani din punct de vedere motric, fiziologic și psihologic
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

CAPITOLUL 2. DETERMINAREA METODOLOGICĂ A MODULUI ÎN CARE METODA PILATES INFLUENȚEAZĂ ACTIVITATEA CENTRELOR SPORTIVE ȘI CONDIȚIA FIZICĂ A PRACTICANTELOR
 • 2.1. Metodologia, organizarea şi desfăşurarea cercetării
 • 2.2. Metode de implementare a conceptului de management în cadrul centrelor sportive
 • 2.2.1. Managementul centrelor sportive: Modelul de competențe pentru managerul sportiv
 • 2.2.2. Studiu de caz privind managementul unui centru sportiv
 • 2.2.3. Analiza SWOT asupra managementului centrului sportiv
 • 2.3. Metode de verificare a îmbunătățirii condiției fizice a femeilor prin exerciții Pilates
 • 2.3.1. Dezvoltarea forței abdominale cu ajutorul programelor Pilates
 • 2.3.2. Dezvoltarea mobilității coloanei vertebrale și a elasticității musculare prin metoda Pilates
 • 2.3.3. Rolul metodei Pilates ȋn formarea și dezvoltarea echilibrului
 • 2.3.4. Modificarea compoziției corporale cu ajutorul metodei Pilates
 • 2.3.5. Chestionar privind impactul practicării Pilates asupra condiției fizice a femeilor
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

CAPITOLUL 3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A IMPACTULUI METODEI PILATES ASUPRA MANAGEMENTULUI CENTRELOR SPORTIVE ȘI ASUPRA CONDIȚIEI FIZICE A PRACTICANTELOR
 • 3.1. Impactul metodei Pilates asupra managementului centrelor sportive
 • 3.1.1. Observații specifice privind activitatea managerială a centrului sportiv supus analizei
 • 3.1.2. Discuții asupra studiului de caz privind evoluția economică a centrului sportiv în perioada 2017-2020 și impactul metodei Pilates asupra afacerii
 • 3.2. Îmbunătățirea condiției fizice prin intermediul exercițiilor Pilates
 • 3.2.1. Rezultatele testului privind dezvoltarea forței musculaturii abdominale cu ajutorul programelor Pilates
 • 3.2.2. Rezultatele testului privind dezvoltarea mobilității coloanei vertebrale și a elasticității musculare prin metoda Pilates
 • 3.2.3. Rezultatele testului privind formarea și dezvoltarea echilibrului prin metoda Pilates
 • 3.2.4. Rezultatele testului privind efectele exercițiilor Pilates asupra compoziției corporale
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI