Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iunie /

Motivaţia învăţării la vîrstele adulte din perspectiva conceptului educaţie pe parcursul vieţii


Autor: Liliana Posţan
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Vladimir Guţu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 iunie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.23 Mb / în română

Teza

CZU 74, 37 (09)

Adobe PDF document 0.80 Mb / în română
165 pagini

Cuvinte Cheie

Adult, andragogie, concept educaţie pe parcursul vieţii, educaţie permanentă, diagnostica motivatorilor învăţării, motiv, sferă motivaţională, motivaţia învăţării, motivaţie habituală, motivaţie actuală, nevoi, interes-atitudine, învăţare formală, nonformală, informală, paradigma motivării, programe pentru adulţi, standarde, vîrstă

Adnotare

Lucrarea abordează problema motivaţiei învăţării la vîrstele adulte din perspectiva conceptului educaţie pe parcursul vieţii. Cuprinde analiza consideraţiilor teoretice cu privire la interacţiunea binomului vîrstă-învăţare din perspectivă motivaţională, abordărilor teoretice cu privire la motivaţia învăţării la vîrstele adulte şi a valenţelor motivaţionale ale conceptului educaţie pe parcursul vieţii.

În rezultatul analizei teoretice s-a stabilit că motivarea adultului pentru învăţare este procesual-situativă, este afectiv determinată de experienţele educaţionale precedente şi de temerile actuale, este stimulată de deschiderile, cerinţele sau nevoile social-profesionale şi se sprijină pe structurile afective, cognitive şi acţionale ale formabilului. Demersurile motivaţionale ale învăţării la vîrstele adulte, realizate la nivel de sistem şi proces au caracter anticipativ, actual şi viitorologic şi determină principiul longitudinal al paradigmei de motivare a adulţilor pentru învăţare.

Paradigma experimentală se axează pe principiul interdependenţei motivaţiei habituale şi motivaţiei actuale a adulţilor pentru învăţare (H. Lowe) şi reprezintă un complex sistematizat de principii, tehnici şi metode andragogice aplicate la nivelul sistemului şi procesului de învăţămînt în vederea motivării adulţilor pentru învăţare pe parcursul vieţii.

Experimentul formativ a fost conceput în baza paradigmei P.A.M.A. ca pas operaţional al algoritmului de motivare a adulţilor pentru învăţare prin utilizarea unui component obiectiv al procesului de învăţare – programul de formare focusat pe standarde profesionale/de formare profesională.

Modelul formativ de motivare a adulţilor pentru învăţare a fost construit în baza interesului-atitudine (formaţiune motivaţională relativ stabilă) şi a succesului/performanţei/ competenţei adecvate (competitivitatea profesională ) (nevoi actuale). Dinamica interesului-atitudine faţă de învăţare înregistrează indici pozitivi ca urmare a aplicării strategiilor de „trăire a succesului” şi înregistrare a performanţelor în raport cu un standard, iar adulţii cu o atitudine mai bună faţă de învăţare (motivaţia habituală), realizează o eficienţă mai ridicată, datorită motivaţiilor actuale, declanşate prin aplicarea strategiilor dezvoltative operaţional-organizatorice, comunicativ-organizatorice, reflexiv-organizatorice .

Modelul andragogic de motivare a învăţării a fost validat prin metoda expertizei pedagogice şi în procesul experimentulul formativ.

Rezultatele cercetării au fost reflectate într-un şir de publicaţii, programe educaţionale şi suporturi de curs pentru adulţi.

Cuprins


CAPITOLUL I: Motivaţia învăţarİİ la vîrstele adulte în teoria şi practica educaţională
  • 1.1.Consideraţiuni teoretice cu privire la interacţiunea binomului vîrstă-învăţare din perspectivă motivaţională
  • 1.2.Analiza abordărilor teoretice cu privire la motivaţia de a învăţa la vîrstele adulte
  • 1.3. Diagnostica mobilurilor motivaţionale de a învăţa ale adulţilor din Republica Moldova

CAPITOLUL II: Educaţia pe parcursul vieţii: concept şi strategii
  • 2.1.Dimensiunea politică a conceptului şi strategiilor de educaţie pe parcursul vieţii
  • 2.2.Conceptul educaţie pe parcursul vieţii: abordare analitică din perspectivă motivaţională
  • 2.3.Valorificarea conceptului educaţie pe parcursul vieţii în vederea stimulării strategice a motivaţiei adulţilor de a învăţa

CAPITOLUL III: Conceptualizarea şi experimentarea paradigmei andragogice de motivare a adulţilor pentru învăţare pe parcursul vieţii
  • 3.1. Conceptualizarea paradigmei andragogice de motivare a adulţilor pentru învăţare
  • 3.2.Validarea experimentală a paradigmei andragogice de motivare a adulţilor pentru învăţare