Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / mai /

Formarea stilului profesional al viitorului pedagog din perspectiva noilor educaţii


Autor: Vali Ilie
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Virgil Mândâcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 mai 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 iunie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.14 Mb / în română

Cuvinte Cheie

stil educaţional, noile educaţii, curriculum, relaţii educaţionale, model pedagogic, valoare educaţională

Adnotare

Conceptul de stil educaţional s-a impus relativ recent în literatura pedagogică, semnificaţiile sale teoretice şi aplicative configurându-se în aria cercetărilor interesate în special de comportamentul didactic al profesorului, relaţiile profesor-elev/student şi formarea/perfecţionarea cadrelor didactice. Pentru că stilul profesional se formează în timp, ne-am propus în cercetarea noastră să punem bazele formării unui stil profesional democratic, comunicativ deschis, echilibrat socio-afectiv.

Stilul profesional prezintă consistenţă internă, stabilitate relativă şi apare ca produs al personalizării principiilor, normelor şi metodelor specifice activităţii instructiv-educative.

Conduită complexă care exprimă în termeni comportamentali anumite atitudini şi trăiri interioare, stilul reprezintă aspectul subiectiv al profesionalismului. Există însă unele accente stilistice (noi ne-am oprit atenţia asupra câtorva dintre ele, întâlnite în cadrul relaţiilor educaţionale) care permit desfăşurarea de studii şi cercetări referitoare la această problemă şi emiterea, în consecinţă, a unor recomandări care trebuie nuanţate în funcţie de fiecare situaţie particulară în parte, pentru că valabilitatea unui stil se stabileşte contextual.

Eficienţa unui stil depinde de mai multe variabile, printre care relaţiile stabilite între profesor şi studenţi, precum şi între aceştia din urmă şi elevi. Am abordat aceste relaţii din perspectiva valorilor noilor educaţii, experimentul de formare reuşind să demonstreze că relaţiile de comunicare, de conducere şi socio-afective câştigă în calitate dacă ne raportăm la valorile autentice, parte din ele regăsindu-se în perimetrul noilor educaţii.

Pe baza modelelor referitoare la profilul de competenţă al profesorului, modele ce reprezintă grile, ghiduri care pot fi restrânse sau dezvoltate, am construit un model al profesorului raportat la valorile corespunzătoare noilor educaţii.

Apelând la transdisciplinaritate, am vehiculat conţinuturi menite să răspundă cerinţelor noilor educaţii în vederea conturării stilului profesional al studenţilor pedagogi

Deoarece profesorul este cel care mediază şi personalizează fiecare variabilă a procesului de învăţământ, studenţii care se pregătesc pentru profesiunea didactică au datoria de a fi la curent cu valorile care se impun a fi promovate în societate, iar cercetarea noastră a încercat să-i ajute să le cunoască şi să le insereze în profilul de competenţă, pentru a-şi forma un stil profesional corespunzător exigenţelor prezente.