Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea conştiinţei lingvistice la elevii din clasele liceale


Autor: Vera Bâlici
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Tatiana Callo
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 octombrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.23 Mb / în română

Teza

CZU 37.015(043.2)

Adobe PDF document 1.18 Mb / în română
146 pagini


Cuvinte Cheie

conştiinţă, conştiinţă intelectuală, conştiinţă reflexivă, conştiinţă lingvistică, conştiinţă identitară, conştienţă, stare de conştienţă, afirmare de sine, nonconştient, conştient, subconştient, conştientizare, conştiinţă în act, priză de conştiinţă, aspect activ /pasiv al conştiinţei, gîndire articulată (necontradictorie), devenire, unitate, Sine, educaţie lingvistică, competenţă lingvistică /metalingvistică, automatism pozitiv, (meta)cogniţie, reflexivitate, individuaţie, verbalizare, răspuns implicit /răspuns explicit, Logos, limbaj, Dasein, cogito

Adnotare

Teza pune în valoare problema formării conştiinţei lingvistice la elevii din clasele liceale în procesul educaţiei lingvistice prin abordare filozofică, psihologică şi pedagogică, printr-o investigaţie corelată cu necesităţile de definire a conceptului de conştiinţă lingvistică, a celui de conştientizare şi a ilustrării factorilor determinanţi în acest aspect. Prin specificarea constantelor generale ale conştiinţei ca fenomen uman şi a rolului lor în formarea conştiinţei lingvistice, se determină resursele inovative ale cercetării teoretice şi cele aplicative ale cercetării experimentale.

În lucrare sînt abordate analitic un şir de aspecte din domeniul conştiinţei /conştiinţei lingvistice: procesul formării conştiinţei intelectuale, indicatorii conştientizării şi ai conştiinţei lingvistice, limbajul ca valoare educaţională, factorii de vîrstă şi rolul lor în formarea conştiinţei lingvistice, competenţa lingvistică şi competenţa metalingvistică, noţiunea de automatism pozitiv, obiectivele formării conştiinţei lingvistice etc. O atenţie aparte se acordă ipotezei teoretice a educaţiei lingvistice, care stipulează că aceasta este cu adevărat valoroasă dacă formează şi se realizează în baza conştiinţei lingvistice şi ideii unui nou tip de cogito al elevului – gîndirea necontradictorie în raport cu limbajul. S-a constatat, de asemenea, că procesul de formare a conştiinţei lingvistice se bazează pe principii specifice şi pe întrebarea specifică a conştiinţei lingvistice: Cum mă exprim? Prin definirea conceptului de conştiinţă lingvistică se argumentează ideea că formarea conştiinţei lingvistice a elevilor este bază, mijloc şi finalitate a educaţiei lingvistice.

Elaborarea şi aplicarea Modelului formării conştiinţei lingvistice la elevii din clasele liceale – Modelul V-R (valoare-rezultat) a permis dezvăluirea esenţelor în formarea conştiinţei lingvistice elevilor, materializate în formularea sarcinilor de lucru de către elevi ca valori ale competenţei metalingvistice. Indicatorii conştiinţei lingvistice şi cei ai conştientăzării au confirmat posibilităţile oferite în acest sens de valorile general-umane ale adevărului, ca semnificare a acţiunilor şi gîndirii, libertăţii, ca premisă a identităţii şi responsabilităţii şi frumosului, ca esenţă a culturii şi ordinii lucrurilor.

Concluziile formulate se confirmă la nivel experienţial, deoarece vizează fenomenul conştiinţei lingvistice ca unitate de structurare a procesului educaţional, ca factor şi bază a unei identităţi cultural-lingvistice a elevilor şi cadrează cu acele probleme ale învăţămîntului care vizează imaginea elevului conştient de sine şi de limba pe care o utilizează.

Cuprins


CAPITOLUL I. Epistemologia conştiinţei ca fenomen uman şi ca valoare pedagogică
  • 1.1. Abordarea filozofică a conştiinţei
  • 1.2. Dimensiunea psihologică a conştiinţei
  • 1.3. Formarea identităţii elevului prin conştiinţa valorii

  • CAPITOLUL II. Baza psihopedagogică a formării conştiinţei lingvistice la elevii din clasele liceale
  • 2.1. Teoria limbajului ca strategie educaţională în formarea conştiinţei lingvistice
  • 2.2. Specificul adolescenţei ca reper educaţional în formarea conştiinţei lingvistice elevilor din clasele liceale
  • 2.3. Modelul formării conştiinţei lingvistice a elevilor din clasele liceale. Modelul V-R

CAPITOLUL III. Conştiinţa lingvistică a elevilor din clasele liceale
  • 3.1. Metodologia experimentului pedagogic
  • 3.2. Valori ale conştiinţei lingvistice a elevilor
  • 3.3. Aspecte ale manifestării conştiinţei lingvistice