Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea conduitei civice la adolescenţi în condiţiile democratizării societăţii


Autor: Tatiana Racu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Larisa Cuzneţov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.48 Mb / în română

Teza

CZU 37. 015. 3 (043.3)

Adobe PDF document 1.27 Mb / în română
167 pagini


Cuvinte Cheie

cetăţean, cetăţenie, educaţie pentru cetăţenie, civism, patriotism, corectitudine, metodologie, strategii, competenţă, conştiinţă civică, comportament/conduită civică, principii de formare a conduitei civice, etică, cetăţean activ, valori civice, norme morale, legislaţie, convingeri şi reprezentări civice, strategie educativă, model tehnologic, cultură civică, componente ale conduitei civice: cognitivă, afectivă, volitivă, socială etc.

Adnotare

Investigaţia realizată abordează una dintre cele mai actuale probleme ale societăţii contemporane – formarea cetăţeanului activ.

În lucrare s-au concretizat conceptele de cetăţean, cetăţenie, conduită şi conştiinţă civică, s-a demonstrat rolul formării conştiinţei şi conduitei civice în formarea cetăţeanului activ, s-a efectuat analiza formării conduitei civice din perspectivă pedagogică, s-au analizat aspectele psihopedagogice ale conştiinţei şi conduitei civice la adolescenţi, s-a elaborat şi s-a validat dimensiunea praxiologică a educaţiei pentru cetăţenie, s-au fundamentat principiile de eficientizare a educaţiei pentru cetăţenie, s-a concretizat locul şi rolul educaţiei pentru cetăţenie în şcoală, s-a elaborat, experimentat şi validat Modelul tehnologic de formare a conduitei civice la adolescenţi în condiţiile democratizării societăţii. În cadrul investigaţiei s-a efectuat: analiza valorilor fundamentale ale democraţiei, a practicilor democratice, a drepturilor omului, variabilelor sociale şi pedagogice în educaţia pentru cetăţenia democratică. S-a elaborat: Modelul operaţional de formare a conduitei civice în contextul noilor educaţii, un set de strategii şi modalităţi de integrare a educaţiei pentru cetăţenie în conţinutul disciplinelor şcolare, Schema interconexiunii influenţelor şi acţiunilor în educaţia pentru cetăţenia democratică în îmbinare cu precizarea metodelor educative de formare a conduitei civice, grila personalităţii cetăţeanului integru care cuprinde calităţile morale şi civice ale acestuia. S-a elaborat şi s-a implementat un program de formare a profesorilor şi elevilor în domeniul implicării adolescenţilor în soluţionarea problemelor comunităţii. Rezultatele investigaţiei au fost demonstrate teoretic şi experimental şi sînt reflectate în publicaţiile autorului, şcoala a obţinut un model în implicarea adolescenţilor în soluţionarea unor probleme ale comunităţii care contribuie la formarea cetăţeanului activ, iar adolescenţii şi-au format o trăsătură valoroasă – activismul civic, au învăţat cea mai frumoasă şi mai necesară lecţie a democraţiei – implicarea.

Cuprins


CAPITOLUL I. Educaţia pentru o cetăţenie democratică – parte componentă a educaţiei morale
 • 1. Precizări şi delimitări conceptuale
 • 2. Valorile fundamentale ale democraţiei, ale practicilor democratice şi ale drepturilor omului.
 • 3. Variabile sociale şi pedagogice în educaţia pentru cetăţenia democratică.
 • 4. Conduita civică şi informarea elevilor despre drepturile omului

CAPITOLUL II. Formarea conştiinţei civice în cadrul educaţiei pentru cetăţenia democratică
 • 1. Educaţia pentru cetăţenia democratică în şcoală
 • 2. Procesul de formare a conştiinţei şi conduitei civice
 • 3. Dimensiunea praxiologică a educaţiei pentru cetăţenia democratică.
 • 4. Modelul tehnologic de formare a conduitei civice la adolescenţi în condiţiile democratizării societăţii

CAPITOLUL III. Metodologia formării conduitei civice la adolescenţi în condiţiile democratizării societăţii
 • 1. Principiile de eficientizare a educaţiei pentru cetăţenia democratică.
 • 2. Educaţia pentru cetăţenia democratică în baza modelului de personalitate al cetăţeanului activ
 • 3. Condiţii şi factori de formare a conduitei civice.
 • 4. Analiza de referinţă a experimentului pedagogic.
 • 4.1. Experimentarea şi validarea modelului
 • 4.2. Experimentul de formare