Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Valorificarea resurselor pedagogice ale textului la nivel microstructural


Autor: Cristei Tamara
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Tatiana Callo
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 decembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 ianuarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Resurse pedagogice, nivel microstructural, text, pragmatica textuală, reţeaua techne, lingvistica textuală, logosferă, lexematica textuală, hermeneutica textuală, mecanism hermeneutic, textualitate, co-text, codare/decodare/recodare, divinaţie, procesualitate textuală, activitate asimptotică, text sсriptibil, text lizibil, previziune textuală, autonomie critică, autoritate auctorială, text personal, competenţă textuală, lectură standard, lectură plurală.

Adnotare

Prin abordarea potenţialităţilor resurselor pedagogice ale textului la nivelul microstructural al activităţii educaţionale, în lucrare s-au propus unele soluţii pentru problema raportului dintre practica lingvistică şi text ca o necesitate educaţională, ca un caz special al valorii textului, organizat într-un nucleu logosferic analizat prin mijloace pedagogice. Considerarea textului ca noţiune pedagogică face din acesta o unitate educaţională fundamentală, el fiind o construcţie primordială în orizontul de cunoaştere al elevului, din perspectiva competenţei sale de a vedea textul.

La nivel teoretico-ştiinţific valoarea investigaţiei este dată de elaborarea principiilor textului din perspectivă educaţională (principiul simplităţii, simetriei, ordinii) şi a principiilor hermeneuticii din punct de vedere pedagogic (principiul înţelegerii, creaţiei, totalităţii, situării); stabilirea şi analiza unor corelative ale textului; elucidarea valorilor pedagogice ale pragmaticii textului (logosfera – limbajul şi lingvistica textuală; reţeaua techne, aspectul psihologic); definirea textului din perspectivă educaţională – procesualitate a unui semn lingvistic; produs al relaţiilor, generare de sensuri etc.; formularea tezelor pentru formarea competenţei textuale a elevului (elevul ca autoritate auctorială, „trecerea” interpretării textului în viziune; activitatea asimptotică continuă a elevului în raport cu textul etc.); sintetizarea pedagogică a regulilor metodologice ale hermeneuticii textuale; formularea obiectivelor de referinţă la nivelul textului pentru educaţia lingvistică; elaborarea Bazei metodologice de formare a competenţei textuale a elevului în cadrul educaţiei lingvistice; elaborarea Modelului valorificării resurselor pedagogice ale textului la nivel de microsistem (NMS).

La nivel aplicativ importanţa cercetării rezidă în esenţializarea Modelului valorificării resurselor pedagogice ale textului la nivel microstructural prin implementarea Bazei metodologice de formare a competenţei textuale a elevului în cadrul educaţiei lingvistice şi confirmarea valabilităţii lui pedagogice. Ca noutate educaţională este abordată formarea competenţei textuale prin lexematica textuală; de interpretare a textului prin divinaţie şi reţeaua techne; de elaborare a textului prin izotopia textuală etc. Validarea rezultatelor experimentale marchează nivelul pozitiv al valorii formative a resurselor pedagogice ale textului într-un context microstructural pertinent.

Aprobarea activităţilor educaţionale, bazată pe formarea competenţei textuale a elevului, de către înşişi subiecţii beneficiari şi rezultatele demonstrate au confirmat valoarea pedagogică a Modelului valorificării resurselor pedagogice ale textului la nivel microstructural, validată prin particularităţile abordării textului în cadrul educaţiei lingvistice, fapt ce deschide noi posibilităţi de investigare la nivel experienţial.

Cuprins


CAPITOLUL I. Aspectele epistemologice ale unităţii pedagogice a textului
  • 1.1. Textul din perspectiva limbajului: logosfera textului în spaţiu educaţional
  • 1.2. Elemente de interpretare psihologică a informaţiei textuale
  • 1.3. Rolul reţelei techne în descrierea tehnică a textului

CAPITOLUL II. Hermeneutica pedagogică a textului
  • 2.1. Principiile şi regulile metodologice ale hermeneuticii textuale
  • 2.2. Potenţialul formativ al textului la nivel microstructural
  • 2.3. Modelul valorificării resurselor pedagogice ale textului la nivel microstructural.

CAPITOLUL III. Coordonata experimentală a modelului valorificării resurselor pedagogice ale textului NMS
  • 3.1. Competenţa textuală a elevilor la nivel de constatare
  • 3.2. Componenetele formării competenţei textuale a elevilor.
  • 3.3. Valori ale textului ca finalităţi educaţionale