Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea limbajului profesional la studenţii colegiului de medicină


Autor: Botnarciuc Ludmila
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Vlad Pâslaru
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 decembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Teza

CZU 81’276.6:61(043.2)

Adobe PDF document 1.19 Mb / în română
164 pagini

Cuvinte Cheie

Autonomie verbal-comunicativă, bilingvism profesional, câmp terminologic, competenţe comunicative, competenţe verbale, educaţie lingvistică, educaţie pentru limbaj medical, economie verbală, fluenţă, inteligenţă lingvistică, inteligenţă verbală, limbaj medical popular, limbaj profesional medical, termen, terminologie, vocabular

Adnotare

Cercetarea a constatat la studenţii colegiilor de medicină un limbaj medical carenţial şi insuficient, cauzat de mediul sociolingvistic defavorabil şi de practica neadecvată a formării profesionale medicale iniţiale, care sunt neconforme obiectivelor generale şi speciale de formare a LPM. Carenţele de limbaj ale studenţilor au fost grupate pe probleme-dificultăţi în conformitate cu legile şi principiile comunicării culturale şi celei profesionale, cu norma limbii literare române. La debutul în formarea profesională nu se stabileşte nivelul de competenţe verbal-comunicative generale şi nivelul iniţial al competenţelor de limbaj biologic şi biomedical.

Formarea profesională actuală nu ghidează pedagogic în mod explicit şi formarea competenţelor verbal-comunicative specifice domeniului medical în raport cu referenţialul de formare profesională, pentru a asigura manifestarea acestor abilităţi la absolvire şi aplicarea lor eficientă în practica medicală.

În baza cercetării principiilor moderne ale comunicării umane, în general, şi a celei profesionale, în special, precum şi a practicii comunicării profesionale în colegiile de medicină, autoarea a elaborat un model teoretic de formare a LPM la studenţi.

Pe cale experimentală au fost stabilite competenţele reale de comunicare verbală ale studenţilor, condiţiile, factorii cu influenţă şi atitudinile mediciniştilor şi a cadrelor didactice cu privire la formarea LPM.

În această bază şi în urma unui amplu experiment de formare, au fost fundamentate principiile de formare la medicinişti a LPM, au fost deduse şi analizate valorile formate la studenţi prin instruirea experimentală; au fost formulate recomandări practice de ameliorare şi formare a unui LPM cult la studenţii colegiilor de medicină, de promovare a educaţiei pentru limbajul medical, de consiliere a cadrelor didactice şi a personalului medical.

Cuprins


CAPITOLUL I. Repere lingvistice şi pedagogice pentru formarea la studenţi a limbajului medical şi a comunicării verbale profesionale
 • 1. 1. Abordarea sistemică a limbajului profesional medical
  • 1.1.1. Metalimbajul medical
  • 1.1.2. Sistemul terminologic medical
  • 1.1.3. Norma limbajului medical
 • 1.2. Abordarea praxiologică a formării limbajului profesional medical
 • 1.3. Modelarea teoretică a formării limbajului profesional medical la studenţi
  • 1.3.1. Abordarea sistemică şi procesuală a formării limbajului profesional medical
  • 1.3.2. Repere pedagogice şi factori socio-culturali de formare a limbajului profesional medical
  • 1.3.3. Dimensiunea formativ-comunicativă în proiectarea formării limbajului profesional medical

  CAPITOLUL II. Experienţialul formării limbajului medical şi al competenţelor verbal-comunicative ale mediciniştilor
  • 2.1. Caracteristici ale nivelului de formare la studenţi a limbajului profesional medical şi competenţelor verbal-comunicative
   • 2.1.1. Analiza cantitativă a lexicului special al mediciniştilor
   • 2.1.2. Analiza calităţii limbajului medical al studenţilor
   • 2.1.3. Nivelul vocabularului mediciniştilor
  • 2.2. Competenţele verbale specifice ale mediciniştilor

  CAPITOLUL III. Condiţii, factori şi atitudini în formarea la medicinişti a limbajului profesional medical şi a competenţelor verbal-comunicative
  • 3.1.Condiţii de formare la studenţi a limbajului profesional medical
  • 3.2.Limbajul subiecţilor formării profesionale iniţiale ca factor de influenţă asupra formării limbajului profesional medical
   • 3.2.1. Limbajul cadrelor didactice
   • 3.2.2. Limbajul instrumentarului didactic-educativ
   • 3.2.3. Limbajul personalului medical
  • 3.3. Atitudini privind formarea la medicinişti a limbajului profesional medical

  CAPITOLUL IV. Formarea limbajului profesional medical şi a competenţelor verbal-comunicative la medicinişti
  • 4.1.Modulul Limbaj şi comunicare medicală ca bază metodologică formativă
  • 4.2.Principii metodologice de formare la studenţi a limbajului profesional medical
  • 4.3. Valori ale limbajului profesional medical demonstrate de către medicinişti în formarea profesională experimentală