Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Modelul formării profesionale iniţiale a profesorului de psihologie


Autor: Marinela Tănase
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Nicolae Silistraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 ianuarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Teza

CZU 37.013.77 (043.2)

Adobe PDF document 1.39 Mb / în română
202 pagini


Cuvinte Cheie

formare profesională iniţială, orientare profesională, profesor de psihologie, modul psihologic, curriculum universitar, standard profesional, ştiinţe psihologice, competenţă profesională, cultură profesională, funcţii socio-profesionale, personalitate profesională

Adnotare

Lucrarea prezintă o analiză şi o sinteză teoretică şi practică pe care ar trebui să repereze un model de formare iniţială a profesorului de psihologie adecvat cerinţelor şi realităţilor educaţionale moderne. În disertaţie se demonstrează evoluţia procesului de formare a cadrelor didactice, se prezintă viziunile şi interpretările asupra standardului curricular bazat pe trei niveluri comportamentale: cunoaştere şi comprehensiune; aplicare; integrare, reperându-se pe datele experimentale.

În disertaţie este analizat şi descris succint procesul pregătirii profesorului de psihologie, evidenţiidu-se eficacitatea orientării profesionale. Sunt prezentate variabilele cognitive, afective şi motivaţionale în formarea profesională iniţială.

În procesul formării profesionale a profesorului de psihologie s-a remarcat componenta psihologică a culturii profesionale generale, care se bazează pe relaţiile pedagogice. Definirea şi întregirea conceptului de personalitate a profesorului de psihologie prevede:

În disertaţie sunt supuse analizei şi determinate competenţele profesionale (cognitivă, acţional-praxiologică, socio-afectivă, comportamentală) şi un şir de competenţe: comunicativă, gnosiologică, praxiologică, managerială, formare profesională continuă etc. Formarea competenţelor profesionale este posibilă în condiţiile anumitor tipuri de instruire. Ele au fost sintetizate în standardele de formare profesională, care au servit drept temei pentru elaborarea algoritmului psiho-pedagogic de formare profesională iniţială a profesorului de psihologie în contextul noilor realităţi educaţionale.

Cuprins


CAPITOLUL I. Fundamente teoretice şi experienţiale ale modelului formării profesionale iniţiale a profesorului de psihologie
  • 1.1. Scurt istoric asupra evoluţiei formării cadrelor didactice
  • 1.2. Personalitatea profesorului şcolar din perspectiva integrării în spaţiul învăţământului european
  • 1.3. Paradigme ale formării profesionale a cadrelor didactice/profesorului de psihologie

CAPITOLUL II. Standardul formării generale a cadrelor didactice universitare, în contextul disciplinelor de studii
  • 2.1. Formarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice – obiectiv ”ţintă” al curriculumului universitar
  • 2.2. Excurs metodologic privind dezvoltarea competenţei de comunicare la studenţii psihologi
  • 2.3. Modelul pedagogic de formare a competenţei profesionale a studenţilor psihologi
  • 2.4. Tendinţe metodologice ale curriculumului în cadrul cercetărilor şi experienţei pedagogice

CAPITOLUL III. Formarea competenţelor profesionale ale studenţilor psihologi
  • 3.1.Valori aşteptate de studenţii psihologi în formarea lor profesională
  • 3.2. Modelul de formare profesională iniţială a studenţilor psihologi.
  • 3.3.Valori profesionale achiziţionate de studenţii psihologi în cadrul experimentului de formare