Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / iunie /

Conducerea strategică a procesului de dezvoltare a şcolii


Autor: Cangea Petru
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Vladimir Guţu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 iunie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 octombrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 37.014.4 (43.9)

Adobe PDF document 1.09 Mb / în română
157 pagini


Cuvinte Cheie

Management, strategie, management strategic, activitate managerială, evaluare strategică, competenţe manageriale, dezvoltarea şcolii, proiectare, organizare, funcţionare, monitorizare, curriculum, tehnologii educaţionale, tehnologii manageriale, inerţie administrativă, obiectiv strategic, pronosticare strategică, decizie strategică, proiect strategic, program strategic, inovaţie, metodologie, schimbare, programare, manager – starteg.

Adnotare

Cercetarea realizată de către Petru Cangea este dedicată problemei managementului strategic educaţional.

În lucrare sunt fundamentate reperele teoretice şi metodologice de proiectare a managementului strategic instituţional: etapele dezvoltării managementului educaţional, locul managementului strategic în structura managementului educaţional, definirea noţiunii ,,managementul strategic”, stabilirea abordărilor metodologice cu privire la managementul strategic (abordarea procesuală, sistemică şi situativă), identificarea rolului inovaţiilor în structura managementului strategic.

Studierea experienţei managerilor şcolari a permis clasificarea acestora în raport cu anumite criterii şi identificarea la ei a nivelului de competenţe manageriale strategice.

În teză este fundamentat şi proiectat modelul managementului strategic instituţional care include două dimensiuni:

Modelul managementul strategic a fost validat teoretic şi experimental.

Concluziile formulate confirmă ipoteza cercetării, iar rezultatele obţinute contribuie la dezvoltarea teoriei şi practicii manageriale în instituţiile de învăţămînt

Cuprins


CAPITOLUL I. Managementul strategic educaţional: concept şi evoluţie
  • 1.1. Problema managementului strategic educaţional abordată în literatura de specialitate
  • 1.2. Managementul strategic ca obiect de cercetare
  • 1.3. Metodologia şi inovaţia – factori determinanţi ai managementului strategic

CAPITOLUL II. Reconsiderarea activităţii manageriale din perspectiva dezvoltării şcolii
  • 2.1. Manageri şcolari: autoevaluarea competenţelor manageriale strategice.
  • 2.2. Evaluarea competenţelor strategice ale conducătorilor instituţiei de învăţământ
  • 2.3. Componenta inovaţională în structura activităţii strategice a managerilor şcolari

CAPITOLUL III. Modelul managementului strategic instituţional
  • 3.1. Repere conceptuale şi structurale ale modelului managementului strategic instituţional
  • 3.2. Validarea experimentală a modelului de management strategic instituţional
  • 3.3. Activitatea strategică a conducătorului ca factor în dezvoltarea instituţiei de învăţământ