Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pregătirea sportivă a voleibaliștilor seniori prin utilizarea softului „Data Volley”


Autor: Harabagiu Neculai
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Alexandru Păcuraru
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.21 Mb / în română

Teza

CZU 796.412.2:796.011.3 (043.2)

Adobe PDF document 6.65 Mb / în română
186 pagini


Cuvinte Cheie

volei, seniori, soft, Data Volley, pregătire sportivă, pregătire fizică, indici calitativi

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 215 surse), 145 de pagini text de bază, 10 anexe, 51 de figuri, 41 de tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 8 lucrări științifice.

Scopul cercetării constă în elaborarea și argumentarea experimentală a eficienței folosirii softului „Data Volley” în pregătirea sportivă a voleibaliștilor seniori.

Obiectivele cercetării: 1. Analiza datelor bibliografice pe problema pregătirii voleibaliștilor seniori la etapa actuală. 2. Stabilirea nivelului pregătirii sportive a voleibaliștilor seniori pe plan național. 3. Elaborarea programului experimental de aplicare a softului „Data Volley” în pregătirea sportivă a voleibaliștilor seniori. 4. Argumentarea experimentală a eficienței aplicării softului „Data Volley” în pregătirea sportivă a voleibaliștilor seniori. Noutatea și originalitatea științifică a cercetării constă în elaborarea și fundamentarea teoretică și științifică a programului experimental de aplicare a softului „Data Volley” în pregătirea voleibaliștilor seniori, ce contribuie la optimizarea procesului de pregătire sportivă a acestora.

Problema științifică soluționată constă în determinarea fundamentelor teoretice și practice privind elaborarea și implementarea programului experimental de aplicare a softului „Data Volley” în procesul pregătirii sportive a voleibaliștilor seniori. Implementarea programului experimental propus, contribuie la reducerea esențială a timpului analizei acțiunilor de joc, la sporirea obiectivității datelor înregistrate, ajută la luarea deciziilor rapide și eficiente în conducerea jocurilor oficiale și amicale, precum și în cadrul antrenamentelor sportive.

Semnificația teoretică este reprezentată de faptul că a fost elaborat un nou concept de pregătire sportivă a voleibaliștilor seniori prin aplicarea softului „Data Volley” în procesul de instruire. Eficiența aplicării softului dat se exprimă prin faptul că acesta permite înregistrarea rapidă a acțiunilor de joc, care pot fi analizate și corectate din punct de vedere tehnic și tactic pe fiecare post de joc în parte, cât și la nivelul întregii echipe.

Valoarea aplicativă a lucrării denotă posibilitatea de punere în practică a metodologiei de înregistrare a acțiunilor jucătorilor în funcție de postul de joc al acestora. Aceasta permite intervenția cu soluții optime în organizarea și defășurarea jocului. Programul experimental propus poate fi aplicat în calitate de ghid metodologic pentru antrenorii de volei, de la anumite categorii de vârstă, precum și în procesul de pregătire profesională a studenților din instituțiile de învățământ superior de educație fizică și sport pentru specialitatea „Volei”.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost implementate în procesul de antrenament precum si în cadrul jocurilor oficiale al echipelor participante în Campionatul Național de Volei seniori Divizia A1.

Cuprins


1. BAZELE TEORETICO-METODICE PRIVIND PREGĂTIREA SPORTIVĂ A VOLEIBALIȘTILOR SENIORI
 • 1.1. Aspecte metodologice privind organizarea procesului de antrenament în jocurile sportive la nivel de performanță
 • 1.2. Tendințele actuale în organizarea procesului de antrenament al voleibaliștilor seniori
 • 1.3. Rolul și importanța utilizării programelor și tehnologiilor informaționale în jocurile sportive
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. METODOLOGIA PREGĂTIRII VOLEIBALIȘTILOR SENIORI PRIN UTILIZAREA SOFTULUI ”DATA VOLLEY”
 • 2.1. Metodele de cercetare
 • 2.2. Subiecţii, organizarea şi desfăşurarea cercetării
 • 2.3. Analiza opiniilor specialiștilor cu privire la sistemul actual de pregătire a voleibaliștilor seniori pe plan național
 • 2.4. Analiza indicilor pregătirii motrice a voleibaliștilor seniori pe plan national
 • 2.5. Analiza indicilor calitativi de joc a voleibaliștilor seniori în funcție de postul de joc
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3.ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENȚEI APLICĂRII PROGRAMULUI „DATA VOLLEY” ÎN PROCESUL DE PREGĂTIRE A VOLEIBALIȘTILOR SENIORI
 • 3.1. Metodologia aplicării programului Data Volley în cadrul competițiilor sportive de volei
 • 3.2. Analiza indicilor pregătirii motrice a voleibaliștilor seniori participanți la experimentul formativ
 • 3.3. Analiza acțiunilor de joc a voleibaliștilor seniori participanți la experimentul formativ
 • 3.3.1 Analiza indicilor calitativi a jucătorilor de pe postul de Ridicător
 • 3.3.2 Analiza indicilor calitativi a jucătorilor de pe postul de Secund
 • 3.3.3 Analiza indicilor calitativi a jucătorilor de pe postul de Centru
 • 3.3.4 Analiza indicilor calitativi a jucătorilor de pe postul de Universal
 • 3.3.5 Analiza indicilor calitativi a jucătorilor de pe postul de Libero
 • 3.3.6 Analiza indicilor calitativi a echipelor participante la experimentul formativ
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI