Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / Drept /

Teze – Drept, 2015

Teze elaborate [24]

Gr Denumire Data aprobării
DH Legitimitatea puterii de stat – fenomen complex şi indispensabil societăţii umane contemporane 24.02.2015
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Acţiunea normelor juridice în timp şi spaţiu 28.05.2015
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
DH Fundamente teoretico-practice privind instituţia juridică a parteneriatului social în sfera muncii 28.05.2015
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Garanţii constituţionale ale exercitării dreptului la libertatea opiniei şi exprimării 28.05.2015
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Operaţiunile pacificatoare ca factor de reglementare a conflictelor etnopolitice din perspectiva dreptului internaţional public 28.05.2015
12.00.10 - Drept internaţional public
D Asigurarea juridică a implicării cetăţeanului în procesul decizional al autorităţilor de guvernare şi reprezentative 28.05.2015
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
DH Influenţa dreptului internaţional al drepturilor omului asupra dreptului constituţional în Republicile Azerbaidjan, Moldova şi Georgia 07.07.2015
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Regimul matrimonial contractual 19.11.2015
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen 07.07.2015
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Efectele circumstanţelor atenuante şi agravante în dreptul penal 07.07.2015
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Răspunderea penală pentru provocarea ilegală a avortului 07.10.2015
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Conturarea naturii juridice a contractului de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici 07.10.2015
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Probleme teoretice şi practice ale servituţilor personale 07.10.2015
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Circumstanţele atenuante şi agravante în dreptul penal al Republicii Moldova 07.10.2015
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Protecţia dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos 07.10.2015
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Abuzul de drept. (probleme teoretico-practice) 07.10.2015
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Statutul şi profesionalizarea activităţii deputatului în contextul parlamentarismului contemporan 07.10.2015
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Aspecte procesual-penale şi tactici criminalistice privind cercetarea traficului de copii 07.10.2015
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Investigarea criminalistică a faptelor săvârşite în legitimă apărare 07.10.2015
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Principiul proporţionalităţii în sistemul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului 07.10.2015
12.00.10 - Drept internaţional public
D Regimul juridic al activităţii de transport auto în Republica Moldova 22.12.2015
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Formele controlului respectării legislației în domeniul securităţii şi sănătății în muncă 07.10.2015
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Rolul organizațiilor internaționale regionale în procesul de creare a normelor de drept internațional 19.11.2015
12.00.10 - Drept internaţional public
D Prevenirea şi combaterea nihilismului juridic în cadrul societăţii contemporane 22.12.2015
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept