Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / Drept /

Teze – Drept, 2011

Teze elaborate [27]

Gr Denumire Data aprobării
D Răspunderea juridică civilă a cărăuşului pentru prejudiciu în cazul transportului aerian 24.02.2011
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Rolul suveranităţii poporului în organizarea statală a puterilor (aspecte juridice) 24.02.2011
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Răspunderea penală pentru coruperea pasivă 24.02.2011
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Strategia de reformă a legislaţiei naţionale în contextul integraţionist european 24.02.2011
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Principiile răspunderii juridice 24.02.2011
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Principiile democraţiei pluraliste în organizarea şi funcţionarea Parlamentului Republicii Moldova 24.02.2011
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Reglementarea juridică a dreptului constituţional de a întemeia şi de a se afilia la un sindicat 24.02.2011
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Particularităţile retenţiei – mijloc de asigurare a exеcutării obligaţiilor 12.05.2011
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Non-discriminarea prin prisma principiului fundamental de drept al egalităţii 12.05.2011
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Jurisdicţia constituţională – modalitate supremă a controlului constituţional într-un stat de drept 12.05.2011
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Acordarea asistenţei juridice de către avocat în faza urmăririi penale 08.07.2011
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Analiza juridico-penală şi criminologică a infracţiunii de viol 05.10.2011
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Probleme actuale ale reglementării juridice a vânzării armelor în lumea contemporană 08.07.2011
12.00.10 - Drept internaţional public
D Riscul întemeiat 08.07.2011
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Infracţiuni în domeniul concurenţei (aspecte de drept penal) 08.07.2011
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Implicaţii juridico-penale asupra consimţământului victimei 08.07.2011
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
DH Conceptul infracţiunii militare în dreptul penal 05.10.2011
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Aspecte juridice naţionale şi internaţionale privind tortura şi tratamentul inuman şi degradant 05.10.2011
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Instituţii de tip Ombudsman în ţările Uniunii Europene şi în statele limitrofe 05.10.2011
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Răspunderea pentru evaziunea fiscală reglementată de legislaţia penală a României 05.10.2011
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Analiza juridico-penală şi criminologică a infracţiunii de practicare ilegală a activităţii de întreprinzător 05.10.2011
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Analiza juridico-penală şi criminologică a infracţiunii de luare de ostatici 05.10.2011
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Responsabilitatea şi răspunderea judecătorilor în exercitarea justiţiei 22.12.2011
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Statutul juridic al combatantului în conflictele armate contemporane 11.11.2011
12.00.10 - Drept internaţional public
D Contrabanda: aspecte juridico-penale 22.12.2011
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată minorului: probleme juridice şi socio – psihologice 22.12.2011
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Compatibilitatea dreptului naţional cu dreptul Convenţiei Europene pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale 22.12.2011
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept