Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / Drept /

Teze – Drept, 2016

Teze elaborate [38]

Gr Denumire Data aprobării
D Bazele stiintifice, pregatirea si efectuarea prezentarii spre recunoastere 25.02.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Regimul juridic al sistemului penitenciar în România în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea 25.02.2016
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Personalitatea infractorului: aspecte criminologice 21.04.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
DH Obligaţiile pozitive şi negative ale statutului prin prisma CEDO 25.02.2016
12.00.10 - Drept internaţional public
D Statutul juridic al organizaţiilor nonguvernamentale în statele democratice 25.02.2016
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Fundamente teoretico-practice în controlul vamal 25.02.2016
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Reglementarea tarifară a operațiunilor de import-export 25.02.2016
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Criminalitatea transnaţională: normativul penal de sancţionare şi politici de prevenire şi combatere 25.02.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Valorificarea criminalistică a microobiectelor în activitatea de cercetare a infracțiunilor 21.04.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Stingerea obligației prin compensare: abordări normative, teoretice și practice 21.04.2016
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Esenţa dreptului de proprietate privată şi reglementarea acestuia în Republica Moldova 03.06.2016
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Răspunderea penală pentru remunerații ilicite în îndeplinirea lucrărilor de deservire a populației 21.04.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Prevenirea şi combaterea infracţiunilor legate de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice 03.06.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Emiterea, efectele juridice și controlul legalităţii actelor administrative şi faptelor asimilate lor 05.07.2016
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Eficacitatea internațională a sentințelor arbitrale străine în sistemul Convenției de la New York din 1958 05.07.2016
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Răspunderea penală pentru delapidarea averii străine 05.07.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Particularitățile creării și aplicării de către state a normelor de drept internațional public 06.10.2016
12.00.10 - Drept internaţional public
D Tehnica legislativă penală 05.07.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Vinovăţia penală: concept şi caracterizare 06.10.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Cooperarea statelor la nivel internațional în vederea realizării drepturilor fundamentale la muncă 06.10.2016
12.00.10 - Drept internaţional public
D Particularităţile legăturii cauzale în componenţele de infracţiune săvârşite prin inacţiune 28.12.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Reglementarea juridică a aplicării valorii în vamă la mărfurile importate în Republica Moldova 06.10.2016
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Formele răspunderii juridice în dreptul intern 06.10.2016
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Rolul autorităților publice în realizarea funcţiei administrative a statului 06.10.2016
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Dezvoltarea instituției cetățeniei în România și Republica Moldova 06.10.2016
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Precedentul judiciar în sistemul de drept contemporan 06.10.2016
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Debutul procesului de moderniyare a justiţiei naţionale 06.10.2016
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Vinovăţia - condiţie de aplicare a răspunderii juridice civile 06.10.2016
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Instituţia înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă: aspecte teoretico-practice 06.10.2016
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Analiza juridico-penală a infracțiunilor vamale conform legislației Republicii Moldova și a României 15.11.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Cadrul juridic al cooperării în relaţiile dintre Republica Moldova şi Republica Turcia 15.11.2016
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Reglementarea migraţiei forţei de muncã la nivel internaţional şi naţional 06.10.2016
12.00.10 - Drept internaţional public
D Protecţia specială a copiilor în dreptul internaţional umanitar 06.10.2016
12.00.10 - Drept internaţional public
D Rolul mijloacelor materiale de probă în procesul penal 28.12.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Procedura de declarare a insolvabilității 15.11.2016
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Raspunderea penala pentru harţuirea sexuala în Republica Moldova 15.11.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Rolul statului în promovarea şi garantarea statutului juridic al personalităţii 15.11.2016
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Protecția juridică a persoanelor cu dizabilități împotriva discriminării: cazul Republicii Moldova 15.11.2016
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept