Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / Drept /

Teze – Drept, 2007

Teze elaborate [37]

Gr Denumire Data aprobării
D Aspecte politico-juridice privind cooperarea transfrontalieră în domeniul dreptului internaţional al mediului 18.01.2007
12.00.10 - Drept internaţional public
D Mecanismul implementării actelor internaţionale de mediu în dreptul naţional al Republicii Moldova 18.01.2007
12.00.10 - Drept internaţional public
D Dreptul constituţional al omului şi cetăţeanului privind activitatea de antreprenoriat în Republica Moldova 19.04.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Studiu comparat privind tratamentul juridico-penal al drogurilor în legislaţia ţărilor Uniunii Europene, României şi Republicii Moldova 01.03.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Consideraţii teoretice şi practice privind infracţiunile silvice 01.03.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Ocrotirea dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos prin mijloace de drept penal 01.03.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Azilul politic şi extrădarea în dreptul internaţional 14.06.2007
12.00.10 - Drept internaţional public
D Accesul la justiţie ca principiu al statului de drept 19.04.2007
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Aspecte constituţionale ale formării culturii juridice în Republica Moldova în perioada de tranziţie 18.01.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Aspecte constituţionale ale statutului juridic al poliţistului în Republica Moldova (analiză juridică comparată) 01.03.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Administrarea sistemului informaţional al organelor de drept 20.12.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Probleme actuale ale calităţii de subiect de drept internaţional public contemporan 19.04.2007
12.00.10 - Drept internaţional public
D Contractul de asigurare benevolă de persoane în Republica Moldova 19.04.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Răspunderea civilă în raporturile de dreptul mediului 19.04.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Contractul de concesiune 19.04.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Fundamentarea ştiinţifică şi reglementarea normativă a drepturilor ecologice ale omului în Republica Moldova 19.04.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Corelaţia principiilor subsidiarităţii şi autonomiei locale – plan comparativ Republica Moldova şi România 14.06.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Raporturile autorităţilor publice în administrarea patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale 19.04.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Realizarea unităţii de scop şi acţiune a autorităţilor prin intermediul controlului administrativ 14.06.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Criminalitatea minorilor: aspect penal, psihologic şi criminologic 14.06.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Modalităţile de transmitere şi transformare a drepturilor şi obligaţiilor 14.06.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Aspecte juridico-administrative de reglementare a pieţei de valorilor mobiliare. Elemente de drept comparat 14.06.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
DH Aspectele teoretico-practice privind procedura recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti străine în dreptul internaţional privat 20.09.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Studiu de drept penal şi investigarea judiciară a infracţiunii de pruncucidere 14.06.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Economia subterană şi spălarea banilor – studiu criminologic 14.06.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Sentinţa în procesul penal al Republicii Moldova 20.09.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Uzufructul – dezmembrământ al dreptului de proprietate în temeiul legislaţiei Republicii Moldova 20.09.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Reglementarea juridică a operaţiunilor de leasing financiar în Republica Moldova (aspecte comparate) 18.10.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Statutul juridic al organelor administraţiei de stat 20.09.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Reglementarea internaţională a drepturilor copilului 20.09.2007
12.00.10 - Drept internaţional public
D Statutul juridic al minorităţilor etnice în Republica Moldova 20.12.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere 20.12.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Locul şi rolul Curţii de Conturi în cadrul sistemului organelor de stat 20.12.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Semnăturile electronice în dreptul comerţului internaţional 20.12.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Conţinutul şi natura juridică a dreptului subiectiv de autor 20.12.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Problemele răspunderii penale pentru infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora 20.12.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de creditare 20.12.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)