Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / Drept /

Teze – Drept, 2010

Teze elaborate [40]

Gr Denumire Data aprobării
D Raporturile juridice de muncă ale personalului ambarcat 11.02.2010
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Reglementarea juridică a relaţiilor privind operele de artă plastică 11.02.2010
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Locul răspunderii subsidiare în sistemul răspunderii juridice civile 11.02.2010
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Obiectivitate şi subiectivism în expertiza criminalistică 18.03.2010
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Legităţile evoluţiei instituţiei răspunderii juridice (aspecte istorice, teoretice, practice 18.03.2010
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Contractul normativ ca izvor de drept 11.02.2010
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Reglementarea juridică a funcţiei publice în statele europene 29.04.2010
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Probleme actuale ale formării mecanismului puterii în ţările aflate în tranziţie 18.03.2010
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Coraportul dintre dreptul intern si dreptul comunitar în perspectiva aderării României şi Republicii Moldova la Uniunea Europeană 03.06.2010
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
DH Concepţia drepturilor şi libertăţilor omului în opera juridică a lui Constantin Stere 29.04.2010
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Aspecte ale modului de organizare a puterii de stat în Republica Moldova din perspectiva integrării europene (studiu comparativ) 29.04.2010
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Tactica interceptării şi înregistrării comunicărilor 29.04.2010
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Echilibrul puterilor în stat – pilon al constituţionalismului din România şi Republica Moldova (studiu comparat) 03.06.2010
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Răspunderea în dreptul constituţional 03.06.2010
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Ocrotirea constituţională a familiei în Republica Moldova. 03.06.2010
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Piaţa de capital din Republica Moldova în perspectiva integrării europene 03.06.2010
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Cercetarea criminalistică a locului faptei în cauzele privind furturile din apartamente 03.06.2010
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Răspunderea penală pentru samavolnicie 05.07.2010
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Violul: studiu de drept penal şi investigarea judiciară a infracţiunii 05.07.2010
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Mecanisme politice şi juridice privind asigurarea dreptului la siguranţă a cetăţeanului 03.06.2010
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Răspunderea juridică civilă pentru prejudiciul cauzat de produse defectuoase 05.07.2010
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Rolul autorităţilor publice în organizarea securităţii circulaţiei rutiere 06.10.2010
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Coruperea pasivă şi coruperea activă în reglementarea legislaţiei penale a Republicii Moldova 06.10.2010
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Liberarea de pedeapsa penală în reglementarea legislaţiei penale a Republicii Moldova 06.10.2010
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Regimul juridic al companiilor multinanionale 06.10.2010
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Regimul juridic al succesiunii în dreptul internaţional privat 06.10.2010
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Drepturile omului la un mediu ambiant sănătos: aspecte ale dreptului internaţional 06.10.2010
12.00.10 - Drept internaţional public
D Reprezentarea şi intermedierea – instituţii fundamentale în dreptul privat 06.10.2010
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Locul şi rolul dreptului protecţiei sociale în sistemul de drept al Republicii Moldova 06.10.2010
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Reglementarea ştiinţifico-juridică a statutului cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova 06.10.2010
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Diferenţierea şi individualizarea executării pedepsei închisorii 06.10.2010
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Fenomenul migraţiei şi statutul juridic al străinului în dreptul internaţional public 06.10.2010
12.00.10 - Drept internaţional public
D Reglementarea juridică a concedierii pentru încălcarea disciplinei de muncă 06.10.2010
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Răspunderea penală pentru escrocherie 06.10.2010
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Protecţia autonomiei locale 06.10.2010
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Locul şi rolul partidelor politice în exercitarea puterii de stat 06.10.2010
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Drept execuţional - instituţie interramurală: probleme istorico-teoretice 04.11.2010
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Pedeapsa – element structural în sistemul răspunderii juridice 04.11.2010
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Liberarea de răspundere penală în contextul legislaţiei Republicii Moldova 04.11.2010
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Resocializarea penitenciară şi postpenitenciară a persoanelor supuse pedepsei cu închisoare 23.12.2010
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)