Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / Drept /

Teze – Drept, 2008

Teze elaborate [28]

Gr Denumire Data aprobării
D Administrarea organelor de stat care asigură ordinea publică 17.04.2008
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Cauzalitatea-condiţie inerentă a răspunderii juridice 24.01.2008
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Procedura judecătorească: istoria şi contemporaneitatea 24.01.2008
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Admisibilitatea recursului împotriva deciziilor instanţei de apel 17.04.2008
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Asigurări şi fraude maritime 24.01.2008
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Rolul dreptului internaţional în realizarea cooperării statelor în lupta contra criminalităţii economice 17.04.2008
12.00.10 - Drept internaţional public
D Protecţia drepturilor fundamentale în justiţia constituţională a Republicii Moldova 28.02.2008
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Autoritatea judecătorească în exercitarea puterii de stat 28.02.2008
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Asistenţa socială – instituţie distinctă a dreptului protecţiei sociale (aspect instituţional-administrativ) 17.04.2008
25.00.02 - Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice
D Concepţia modernă a dezvoltării serviciului public în Republica Moldova 17.04.2008
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Rolul şi statutul juridic al autorităţilor administraţiei publice în soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate 17.04.2008
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Probleme ale protecţiei mediului în procesul realizării unor drepturi şi obligaţii constituţionale 17.04.2008
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Probleme teoretice şi practice privind realizarea dreptului fundamental al omului la apărare şi asistenţă juridică 17.04.2008
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Convenţiile internaţionale ce reglementează dreptul de autor şi drepturile conexe şi implementarea acestora în sistemul naţional de drept 17.04.2008
12.00.10 - Drept internaţional public
D Recidiva infracţională : aspecte juridico – penale şi criminologice 17.04.2008
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Particularităţi ale cercetării locului faptei în cazul investigării infracţiunilor săvârşite prin folosirea armelor de foc şi a materiilor explozive 18.09.2008
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Statutul juridic al persoanei fizice în dreptul internaţional privat 19.06.2008
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Neutralitatea – parte componentă a sistemului de securitate colectivă 19.06.2008
12.00.10 - Drept internaţional public
D Protejarea teritoriului de stat şi prevenirea modificărilor teritoriale ilicite în dreptul internaţional 18.09.2008
12.00.10 - Drept internaţional public
D Nerecurgerea la forţă în sistemul relaţiilor internaţionale 23.10.2008
12.00.10 - Drept internaţional public
D Probaţiunea şi reintegrarea socială a infractorilor supuşi probaţiunii: probleme criminologice şi de drept execuţional penal 18.09.2008
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Prescripţia în dreptul penal 18.09.2008
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Aspectele juridico-penale ale eutanasiei 18.09.2008
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Contribuţii la studiul pedepsei 18.09.2008
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Modernizarea instituţiilor dreptului românesc de la sfîrşitul sec. al XVIII-lea pînă la prima Constituţie Românească (1866) 18.09.2008
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
DH Teoria răspunderii juridice: aspecte doctrinare, metodologice şi practice 18.09.2008
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Măsurile alternative privaţiunii de libertate în legislaţia penală a Republicii Moldova 23.10.2008
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Analiza juridico-penală a infracţiunilor săvârşite în sfera consumului de produse şi servicii 23.10.2008
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)