Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / Drept /

Teze – Drept, 2006

Teze elaborate [25]

Gr Denumire Data aprobării
D Sentinţa ca act al justiţiei penale (cercetare comparativă de drept procesual-penal) 26.01.2006
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Analiza comparativă a Părţilor generale ale legislaţiei penale din Ucraina, Rusia si Izrail, cît si unele particularităţi ale Părţii generale a Codului penal din Moldova 23.02.2006
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Aspecte juridice ale securităţii internaţionale privind terorismul 23.02.2006
12.00.10 - Drept internaţional public
D Aspecte juridico-penale ale omorului la comandă 26.01.2006
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Alternativele detenţiunii în dreptul penal contemporan 26.01.2006
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
DH Intensificarea activismului juridic al cetăţenilor prin intermediul instituţiei avocaturii – condiţie a edificării statului de drept 26.01.2006
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Raportul juridic de muncă al jurnalistului 27.04.2006
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Aspectele teoretico-practice privind încetarea contractului individual de muncă 29.06.2006
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Aspecte politico-juridice privind relaţiile de cooperare a consiliului europei cu Republica Moldova 27.04.2006
12.00.10 - Drept internaţional public
D Condiţiile de acordare a protecţiei diplomatice naţionalilor în dreptul internaţional public 27.04.2006
12.00.10 - Drept internaţional public
DH Răspunderea penală pentru infracţiunile contra păcii şi securităţii omenirii, infracţiunile de război 27.04.2006
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Conduita legală şi justiţia 27.04.2006
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Gajul ca mijloc de garantare a executării obligaţiilor 29.06.2006
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Liberalităţile în dreptul succesoral: testamentul şi donaţia 29.06.2006
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Cadastrul şi publicitatea imobiliară 29.06.2006
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Conceptul de suveranitate în dreptul internaţional contemporan 29.06.2006
12.00.10 - Drept internaţional public
D Statutul administrativ-juridic al organelor securităţii statului în Republica Moldova şi optimizarea activităţii lor 28.09.2006
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Contenciosul administrativ în Republica Moldova 28.09.2006
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Locul şi rolul Preşedintelui Republicii Moldova în sistemul autorităţilor publice şi în asigurarea echilibrului în societate 21.12.2006
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Asigurarea constituţională a dreptului la proprietate: elemente comparate 28.09.2006
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Influenţa formei de guvernare asupra dezvoltării instituţiei Şefului statului 26.10.2006
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Capacitatea civilă a persoanei fizice 21.12.2006
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Reglementări juridice privind asistenţa socială a copilului şi a familiei cu copii în Republica Moldova 26.10.2006
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului 21.12.2006
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Drepturile omului: aspecte juridico-filosofice 21.12.2006
12.00.10 - Drept internaţional public