Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / Drept /

Teze – Drept, 2005

Teze elaborate [28]

Gr Denumire Data aprobării
D Consensualismul în istoria dreptului Roman 24.02.2005
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Regimul juridic de protecţie al mediului înconjurător în dreptul internaţional public 27.01.2005
12.00.10 - Drept internaţional public
D Efectul juridic şi supremaţia dreptului Uniunii Europene 21.04.2005
12.00.10 - Drept internaţional public
D Reglementarea juridică a activităţii consulare în dreptul internaţional public 21.04.2005
12.00.10 - Drept internaţional public
D Dreptul de servitute 23.06.2005
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Reglementarea juridică a relaţiilor privind mărcile de produse şi de servicii în Republica Moldova 23.06.2005
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Unele aspecte privind răspunderea statelor în dreptul internaţional 23.06.2005
12.00.10 - Drept internaţional public
D Oficiul consular – mijloc de realizare şi asigurare a drepturilor cetăţenilor în străinătate 23.06.2005
12.00.10 - Drept internaţional public
DH Incriminarea corupţiei în legislaţia penală a Republicii Moldova 23.06.2005
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
DH Victimologie criminologică: probleme teoretice, metodologice şi aplicative 22.12.2005
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Probleme teoretice şi practice în edificarea statului de drept 22.09.2005
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Instituţii şi mecanisme politico-juridice privind garantarea supremaţiei Constituţiei 22.09.2005
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Aspecte administrativ-juridice ale aplicării şi folosirii armei de foc de către funcţionarii de poliţie 22.09.2005
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Aspecte constituţionale ale realizării ordinii juridice în statul de drept 27.10.2005
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Orînduirea constituţională a Republicii Moldova şi a Ucrainei(analiza juridică comparativă) 22.09.2005
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Izvoarele dreptului privat în Basarabia 27.10.2005
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Răspunderea minorilor pentru săvârsirea contravenłiilor administrative 22.09.2005
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Evoluţia justiţiei militare în România 27.10.2005
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Asigurarea juridică a protecţiei femeii contra agresiunii 22.12.2005
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Protecţia drepturilor mamei şi copilului în conditiile dezvoltării sociale stabile 22.12.2005
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Metodica investigătii accidentelor de muncă şi avariilor în domeniul minier 22.12.2005
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Pruncuciderea: analiză juridico-penală şi criminologică 22.12.2005
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
DH Obiectul infracţiunilor contra patrimoniului 27.10.2005
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Parlamentul European: evoluţie şi probleme juridice 27.10.2005
12.00.10 - Drept internaţional public
D Răspunderea penală pentru tâlhărie 22.12.2005
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Spălarea banilor – aspecte juridico-penale 22.12.2005
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Controlul administrativ exercitat de executivul central asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în Republica Moldova 22.12.2005
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Modificarea învinuirii în prima instanţă (aspecte comparative) 22.12.2005
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)