Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / Drept /

Teze – Drept, 2018

Teze elaborate [46]

Gr Denumire Data aprobării
D Frauda informatică: analiza juridico-penală a infracțiunii 11.05.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Particularităţile raportului juridic privind rezultatele creaţiei intelectuale şi evoluţia acestuia 11.05.2018
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Repararea prejudiciului ecologic 11.05.2018
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Răspunderea penală pentru tortură, tratament inuman sau degradant 11.05.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Dreptul fundamental la învățătură în Republica Moldova 11.05.2018
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Administrarea finanţelor publice locale 11.05.2018
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Răspunderea penală pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător 11.05.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Răspunderea penală pentru reținerea sau arestarea ilegală a persoanei 11.05.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Compatibilitatea instituției insolvabilităţii din Republica Moldova cu reglementările Uniunii Europene 11.05.2018
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Reglementarea juridică a drepturilor economice ale omului în Republica Moldova 11.05.2018
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Consolidarea regimului de guvernare prin prisma constituţionalismului contemporan din Republica Moldova 11.05.2018
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Procedura contravenţională în cazurile de comitere a contravenţiilor ecologice 11.05.2018
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Rolul rezervei succesorale în protecția moștenitorilor legali 11.05.2018
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Sancțiunea – obiect al raportului juridic de răspundere 11.05.2018
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Vinovăția – condiție inerentă a răspunderii juridice 11.05.2018
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Răspunderea pentru declarațiile cu rea-voință în dreptul penal 11.05.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Statutul juridic al autorităților administrației publice în stabilirea domiciliului copilului 11.05.2018
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Aspecte criminologice privind reducerea criminalității gulerelor albe în Moldova și în Israel: abordarea comportamentului criminal 11.05.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Rolul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa în prevenirea conflictelor și reglementarea postconflictuală 25.05.2018
12.00.10 - Drept internaţional public
D Principiul neamestecului în treburile interne ale altor state în dreptul internațional contemporan 25.05.2018
12.00.10 - Drept internaţional public
D Răspunderea patrimonială - formă a răspunderii juridice 23.11.2018
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Ordinea juridică - dimensiune socială a dreptului 23.11.2018
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Probleme teoretice şi practice ale interpretării juridice 23.11.2018
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Capacitatea juridică în diverse ramuri de drept 23.11.2018
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Bănuiala rezonabilă: cadrul procesual penal național și jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Analiza criminologică a infracțiunilor de mare violență săvârșite în grup 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Politici de ordin juridic în domeniul drepturilor omului aplicabile în Republica Moldova 23.11.2018
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Metodica investigării accidentelor rutiere 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Vandalismul: analiza juridico-penală 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Soluţionarea conflictelor internaţionale în lumea contemporană 23.11.2018
12.00.10 - Drept internaţional public
D Pedepse penale aplicate minorilor 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Instituția învinuirii în procesul penal 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Litigii ce decurg din contractele de muncă sportive și soluționarea lor juridică 23.11.2018
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Măsurile speciale de investigaţii autorizate de procuror în procesul penal 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Consolidarea normativă şi instituţională a integrării minorităţilor etnice în Republica Moldova 23.11.2018
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Metode şi mijloace tehnico-criminalistice contemporane aplicate în cadrul cercetării la fața locului 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Suveranitatea şi independenţa statelor membre ale Uniunii Europene 23.11.2018
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Principiul subsidiarității in dreptul internațional al drepturilor omului 23.11.2018
12.00.10 - Drept internaţional public
D Infracțiunea de violența în familie: reglementări normative, analiză criminologică și măsuri de prevenire 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Analiza criminologică şi prevenirea infracţiunilor în domeniul transportului rutier 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Metodica cercetării infracțiunilor din domeniul informaticii 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Reglementarea juridică a contractului de distribuţie şi perspectivele dezvoltarii lui în Republica Moldova 23.11.2018
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Răspunderea penală pentru poluarea apei 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Mijloacele juridice de protecție a drepturilor în contractul de credit bancar 23.11.2018
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Infracțiuni care afectează regimul frontierei de stat a Republicii Moldova 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Răspunderea penală pentru insolvabilitatea fictivă 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)