Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Integralizarea formării conştiinţei ecologice la liceeni


Autor: Cojocaru Snejana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Vlad Pâslaru
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
CSS: DH 38-13.00.01-27.03.08
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 octombrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document1.69 Mb / în română

Cuvinte Cheie

conştiinţă ecologică, educaţie ecologică, formare, integralizare, interdisciplinaritate, cunoştinţe ecologice, capacităţi ecologice, atitudini şi comportamente ecologice

Adnotare

Lucrarea este constituită din introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, 38 anexe, 148 pagini de text de bază, 10 figuri şi 30 tabele. Ideile esenţiale ale cercetării au fost expuse în 6 publicaţii ştiinţifice.

Cercetarea s-a realizat în domeniul educaţiei ecologice şi abordează problema formării la liceeni a conştiinţei ecologice (CE) moderne, răspunzând astfel unor imperative pedagogice teoretice şi practice de conceptualizare a domeniului şi de elaborare a unor instrumente de cunoaştere şi formare/dezvoltare a CE.

Stabilirea reperelor teoretice pentru integralizarea formării CE la liceeni în abordare filosofică, psihologică şi pedagogică - caracteristicile conştiinţei/CE; factorii-principii de formare/valorizare a CE; principiile şi legile naturii; idei, concepte, principii, paradigme şi modele, teorii educaţionale/ale educaţiei ecologice; este examinată interdisciplinaritatea ca şi principiu gnoseologic general şi ca unitate a cunoaşterii umane în formarea la liceeni a atitudinii faţă de natură, au constituit scopul şi obiectivele cercetării date.

A

vansarea pentru prima dată în ştiinţele educaţiei, a ideii de integralizare a formării CE la elevi prin sintetizarea-integralizarea acţiunii de formare educativă la nivelul epistemologic, teleologic, conţinutal şi metodologic al disciplinelor şcolare Geografie, Biologie, Chimie şi Limba şi literatura română; promovarea ideii de identificare a CE ca atitudine ecologică şi cercetarea CE prin manifestările concrete ale atitudinii; elaborarea şi validarea prin experiment a Modelului avansat reprezintă noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării.

Semnificaţia teoretică a investigaţiei este dată de determinarea reperelor teoretice pentru integralizarea CE a liceenilor; precizarea conceptului de CE şi structurarea caracteristicilor CE, inclusiv cu referire la liceeni, iar valoarea aplicativă a lucrării este dată de inventarierea potenţialului de educaţie ecologică al curricula şi manualelor de geografie, chimie, biologie şi limba şi literatura română; stabilirea unui sistem de cunoştinţe, capacităţi, atitudini/comportamente aferente educaţiei ecologice a liceenilor; formularea recomandărilor practice cu privire la dezvoltarea curricula şi manualelor şcolare sub aspectul integralizării valorilor educaţiei ecologice, inclusiv la nivel de obiective şi finalităţi, conţinuturi şi metodologii. Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a făcut la liceu şi la cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice, prin comunicări la foruri ştiinţifice şi prin publicaţii.

Cuprins


1. CONŞTIINŢA ECOLOGICĂ ÎN ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
 • 1.1. Definirea noţiunii conştiinţa ecologică
 • 1.2. Problematica formării conştiinţei/conştiinţei ecologice
  • 1.2.1. Filosofie
  • 1.2.2. Psihologie
  • 1.2.3. Pedagogie
  • 1.2.4. Conştiinţa ecologică
  • 1.2.5. Educaţia ecologică
 • 1.3. Studiul interdisciplinarităţii în formarea conştiinţei ecologice
 • 1.4. Metodologia cercetării.
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. REPERE TEORETICE PENTRU INTEGRALIZAREA FORMĂRII CONŞTIINŢEI ECOLOGICE LA LICEENI
 • 2.1. Integralizarea definiţiilor conştiinţei/conştiinţei ecologice
 • 2.2. Coordonatele epistemologice ale conştiinţei ecologice ale omului modern
 • 2.3. Considerente teoretice cu privire la integralizarea formării conştiinţei ecologice
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DIMENSIUNEA PRAXIOLOGICĂ ŞI CEA PROIECTIVĂ A FORMĂRII LA LICEENI A CONŞTIINŢEI ECOLOGICE
 • 3.1. Valori ale educaţiei ecologice, proiectate în piesele curriculare la Geografie, Chimie, Biologie, LLR
  • 3.1.1. Documente conceptuale şi normative
  • 3.1.2. Curricula disciplinare vs educaţia ecologică
  • 3.1.3. Valori ale EE în manualele de geografie, chimie, biologie, LLR
 • 3.2. Valori profesionale ale cadrelor didactice aferente formării la liceeni a CE
 • 3.3. Modelul teoretic de formare integralizată a conştiinţei ecologice la liceeni
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. PRINCIPII ŞI VALORI ALE FORMĂRII CONŞTIINŢEI ECOLOGICE LA LICEENI
 • 4.1. Valori aferente formării la liceeni a conştiinţei ecologice
 • 4.2. Principii de integralizare a formării conştiinţei ecologice la liceeni
 • 4.3. Valori ale conştiinţei ecologice a liceenilor
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI